Skip to main content

Hvordan ved vi om tvillinger er enæggede eller toæggede (hvilken zygoti-diagnose de har)?

Hvis partnere i et tvillingpar er af forskelligt køn, så er de toæggede.

En tæt på 100% sikker klassificering af de enskønnede par som enten en- eller toæggede foregår i dag ved hjælp af DNA-markører - tidligere anvendte man udvidede analyser af blodtyper. Det er – og var - imidlertid en dyr og ressourcekrævende metode. Derimod kan man ved hjælp af få enkle spørgsmål om lighed klassificere de enskønnede par korrekt som enten en- eller toæggede for over 95% af parrenes vedkommende.

I alle de år, DTR har eksisteret, er de samme fire spørgsmål blevet brugt i spørgeskemaundersøgelser til at klassificere enskønnede par som enten en- eller toæggede:

 1. Ligner/lignede du og din tvilling hinanden
  1. Som almindelige søskende
  2. Som ”to dråber vand”
  3. Ikke noget videre
  4. Husker ikke
 2. Kunne lærere og skolekammerater kende forskel på dig og din tvilling?
  1. Ja
  2. Nej
  3. Husker ikke
 3. Kan familie og venner kende forskel på dig og din tvilling?
  1. Ja
  2. Nej
  3. Husker ikke
 4. Har I både samme hårfarve og samme øjenfarve
  1. Ja
  2. Nej
  3. Husker ikke

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023