Skip to main content
DA / EN

Generelle kvalifikationskrav og forventninger

Kvalifikationskrav:

Ph.d.-niveau.

Stillingsindhold:

Forskning samt undervisning i begrænset omfang.

Ansættelsesperiode:

Max 4 år ved samme universitet.

Mulighed for deltidsansættelse.

 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Læs den gældende bekendtgørelse her:

BEK nr 1443 af 11/12/2019 - Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

 

Forventninger til postdoc

Forskning

 • Udvikle egen forskningsprofil (metodologisk, tema, etc.) i overensstemmelse med afdelingens/enhedens strategi
 • Analytiske evner inden for specifikke forskningsområder med potentiale til at forme forskningsdagsordenen i videnskabelige miljøer
 • Videnskabelige artikler og bogkapitler udgives i registrerede serier og udgivere efter Bibliometric Research Indicator (BFI) lister, fortrinsvis som førsteforfatter i serier og forlag på niveau 2 eller 3
 • Tilstedeværelse i nationale og internationale netværk, forskningsforeninger og videnskabelige debatter med potentiale til at blive anerkendt inden for forskningsfeltet
 • Erfaringer med ledelse af forskningsprojekter samt co-vejledning af ph.d.-studier
 • Erfaring med ekstern finansiering (f.eks. som medansøger), og potentiale for succesfuld fundraising af mindre projekter. Hoved- eller medansøger på minimum én bevillingsansøgning om året

Undervisning

 • Pædagogisk uddannelse: Gennemføre et pædagogikum med dokumentation for egen undervisningsudvikling eller pædagogisk kursus for lektorer
 • Erfaringer med undervisning på forskellige niveauer dokumenteret ved positive studenterevalueringer
 • Erfaringer med vejledning og eksamen af bachelor- og kandidatstuderende
 • Erfaring med uddannelsesledelse og/eller kursusudvikling og koordinering
 • Levere arbejdstimer relateret til undervisning efter aftale
 • Opdateret undervisningsportfolio

Service til samfundet

 • Formidle forskningsbaseret viden med relevans for specifikke områder
 • Evne til at innovere forskningsformidling og opsøgende aktiviteter
 • Har en synlig rolle i relevante videnskabelige samfund nationalt og internationalt

Administration

 • Deltage i relevante udvalg i enheden og på instituttet/fakultetet
 • Generelle administrative opgaver på afdelingsniveau (f.eks. registrering, budgettering og økonomistyring)

Personlig kapacitet

 • Engagement i instituttets/enhedens sociale og professionelle liv med deltagelse i møder, seminarer og ph.d.-forsvar
 • At pleje gode arbejdsrelationer med kollegaer
 • Motivation for og evne til at tage del i videnskabelig og pædagogisk udvikling samt afdelingsudvikling
 • Eksponent for en videnskabelig standard og videndeling på instituttet
 • Engageret i karriereudvikling og i at skabe muligheder for yngre forskere i projekter og andre initiativer

Sidst opdateret: 19.04.2023