Skip to main content

Institutrådsmedlemmer

Formand

Institutleder Uffe Holmskov

Næstformand

Lektor Åsa Fex Svenningsen

Valggruppe I:

Professor mso Ulrike Muscha Steckelings (UMS), Kardiovaskulær og Renal Forskning
Lektor Jonas Graversen (JG), Cancer- og Inflammationsforskning
Lektor Åsa Fex Svenningsen (ÅS), Neurobiologisk Forskning
Postdoc Mikkel Green Terp (MGT), Cancer- og Inflammationsforskning
Ph.d. stud. Katrine Tækker Jensen (KTJ), Neurobiolobisk Forskning

Valggruppe II:

Laborant Kristoffer Rosenstand (KR), Kardiovaskulær og Renal Forskning
Laborant Kenneth Andersen (KA), Kardiovaskulær og Renal Forskning
Ledende dyretekniker Dina Arengoth, Neurobiologisk Forskning

 

Valggrupper I og II er valgt for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.