Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Medlem af eksterne udvalg:

Akademisk Råd, valggruppe II: Trine Mikkelsen

Fakultetets ledelsesgruppe: Uffe Holmskov

Fakultetets Strategiudvalg: Uffe Holmskov

Fakultetets Samarbejdsudvalg: Uffe Holmskov, John Chemnitz, Maiken Lyhne Kristensen

Ph.d.-udvalget: Kristina Lyngsø

Studienævn for Medicin: Kirsten Madsen

Studienævn for Klinisk Biomekanik: Stefan Mortensen

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg: Uffe Holmskov

Ligestillingsråd: Ulrike Steckelings

Sidst opdateret: 01.04.2019