Skip to main content

H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave

Bevillingshaver: Ane Grum-Schwensen
Periode: 2020-2025

Webside: HCA

H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave er et samarbejde mellem H.C. Andersen Centret, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitet og Odense Bys Museer. H.C. Andersen Centret udgav fra 2017 til 2019 de håndskrevne forarbejder til eventyret »Iisjomfruen« fra 1861 i pilotprojektet Andersens Udvalgte Håndskrifter en digital dokumentation af H.C. Andersens kreative processer. Denne forundersøgelse etablerede modellen for det nye, større projekt, hvis første af to faser gennemføres i perioden 2020-2025.

Den nye udgave vil rumme en digital, videnskabelig dokumentation af H.C. Andersens samlede, håndskrevne forarbejder til (i første omgang) 43 eventyr og historier eller knap halvdelen af det bevarede manuskriptmateriale til Eventyr og Historier. Den videnskabelige dokumentation består i at transskribere, opmærke og publicere materialet i en digital udgave, der følger den gældende TEI-standard. Udgaven forsynes med faksimiler og variantapparat og ledsages af manuskriptbeskrivelser og redegørelser for teksternes tilblivelseshistorie. Hensigten med den digitale manuskriptudgave er at etablere et uundværligt forskningsværktøj, der samtidig gør H.C. Andersens svært læselige manuskripter frit tilgængelige for alle interesserede. Udgaven vil desuden samle materiale der er spredt over en lang række offentlige og private samlinger i ind- og udland.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt projektmodningsmidler fra Kulturministeriet.

Læs evt. mere hér: https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/forskere-skal-kortlaegge-hcas-litteraere-tricks

                     

Organisation:

Udgaveleder: lektor, ph.d. Ane Grum-Schwensen (H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet)

It-udvikling: specialkonsulent, ph.d. Holger Berg (H.C. Andersen Centret)

Styregruppe: institutleder Per Krogh Hansen (Syddansk Universitet), professor, centerleder Lasse Horne Kjældgaard (H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet), afdelingsleder Ditte Laursen (Det Kgl. Bibliotek), direktør Karen Skovgaard-Petersen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), forskningsbibliotekar Anders Toftgaard (Det Kgl. Bibliotek) og afdelingschef Jens Toftgaard (Odense Bys Museer)

Redaktionsgruppe: seniorforsker Ejnar Stig Askgaard (Odense Bys Museer), Holger Berg (H.C. Andersen Centret), videnskabelig assistent Christian Alenkjær Frandsen (H.C. Andersen Centret), Ane Grum-Schwensen (H.C. Andersen Centret), seniorredaktør Finn Gredal Jensen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), videnskabelig medarbejder Mads Sohl Jessen (H.C. Andersen Centret), professor Johnny Kondrup (Københavns Universitet), datalog Karsten Kynde (tidl. Søren Kierkegaard Forskningscenteret), videnskabelig assistent Kathrine Vig Nielsen (H.C. Andersen Centret) og professor Klaus Müller-Wille (Universität Zürich)