Skip to main content

Ice Age. Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation

Bevillingshaver: Charlotte Kroløkke
Periode 2020-2022

Hvor mange æg har du i banken? Fryseteknologier, der sikrer opbevaring af menneskelige æg, sæd, ovarievæv og embryoner er under hastig udvikling, og de skaber helt nye og komplekse dilemmaer for beslutningstagere, kliniske praktikere, kulturelle forståelser af reproduktiv tid, og de involverede kvinder og mænd: Skal en kvinde have mulighed for at forlænge sin reproduktive alder ved at nedfryse sine æg? Hvordan forklarer man en mand, der af medicinske årsager nedfryser sin sæd, at han også skal forholde sig til, om sæden kan anvendes efter hans død? Er nedfrosne befrugtede æg blot celler eller kommende børn? Og hvilke kommercielle praksisser og muligheder rejser sig i kølvandet på, at kønsceller og væv nu kan nedfryses til senere brug?

Ice Age projektet har til formål at udvikle tværfaglige humanistiske teorier og metoder til at forstå fryseteknologiernes menneskelige, etiske, juridiske samt kulturelle forandringer og betydninger. Ved hjælp af et nytænkende metodisk design, der sammentænker etiske, juridiske, etnografiske og kulturanalytiske tilgange, udvikler projektet teoretisk viden om reproduktiv temporalitet samt viden, der kan kvalificere beslutningstagere og praktikeres arbejde. I projektet samarbejder en tværfaglig dansk forskergruppe med førend internationale forskere samt danske og amerikanske fertilitetsklinikker, laboratorier, sædbanker, hospitaler og nye kommercielle foretagender såsom amerikanske ægbanker.

I medierne
Charlotte Kroløkke om Ice Age i Kristeligt Dagblad her
Charlotte Kroløkke  i P4Morgen om Ice Age her