Skip to main content
DA / EN

Institutrådet

Institutrådets opgaver

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder: 

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger.

Mødeinformationer for Institutrådet kan findes her.

Institutrådets sammensætning

Institutrådet består af 12 medlemmer, hvor institutlederen er født medlem. Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Institutlederen er formand for institutrådet, og blandt udvalgets anerkendte forskere vælges en næstformand. Sammen udgør de et formandskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning. Der vælges tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere og tre studerende.

Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende.

Forretningsorden for institutrådet

Download her

Sidst opdateret: 19.02.2024