Om CAPAPS

 
Ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet oprettedes januar 2011 Center for Handicap og Bevægelsesfremme (CHB) baseret på en bevilling fra Bevica Fonden på 5 millioner kr. for en 4-årig projektperiode.

Virksomheden bygger på en projektbeskrivelse fra oktober 2010 med titlen: Establishing a Danish University Centre for Adapted Physical Activity Participation Studies (CAPAPS).

Læs om baggrunden for CAPAPS, januar 2011.

Læs statusrapport, september 2013.

Læs selvevaluering, december 2014.