Skip to main content

Konference den 28. oktober 2013

Tid og sted: Den 28. oktober 2013, kl. 09.15 - 15.45, Syddansk Universitet, Auditorium 0100, Campusvej 55, 5230 Odense M. Nærmeste indgang er hovedindgangen.

Deltagerpris: Kr. 350 incl. forplejning

Tilmelding og betaling: Tilmeldingen er lukket, da max deltagerantal er nået.
Hvis du vil skrives på venteliste, kontakt Lisbeth Crafack, DAI: lisbeth@dai-sport.dk

På konferencen vil resultaterne af et nyt forskningsprojekt om idræt og mental sundhed blive fremlagt. Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU har undersøgt holdninger til og brug af idræt hos unge voksne mellem 18 og 30 år med psykiske vanskeligheder. Rapporten tager fat i idræt, som et af de hovedområder, der kan forlænge og forbedre de unges liv.

Resultaterne viser, at væsentlig færre unge med psykiske vanskeligheder dyrker idræt end gennemsnittet i den øvrige befolkning, og at de føler, at deres helbred er markant dårligere. Over en fjerdedel af de unge i rapporten efterspørger imidlertid idrætstilbud, som er målrettet mennesker med psykiske vanskeligheder. Det er altså ikke fordi, de unge ikke gider eller ikke kan se fornuften i idrætten - faktisk er det kun seks procent, som ingen interesse har i idræt eller frivilligt organisationsarbejde.

Projektet består af udviklingsprojekter i Odense, København, Roskilde, Varde og Frederikshavn, hvor formålet er at rekruttere flere unge med psykiske vanskeligheder til idrætsforeningerne og at fastholde deres deltagelse. Det er desuden målet at fremme idrætten som en fast del af rehabiliteringen og dermed den enkeltes mulighed for recovery. På konferencen vil projektets foreløbige resultater samt konkrete anbefalinger blive fremlagt og diskuteret.

Dagens paneldebat tager udgangspunkt i den nye forskning, og interesseorganisationer og kommuner vil diskutere, hvordan resultaterne kan bruges, og hvordan barriererne mellem socialpsykiatrien og idrætten nedbrydes. Som en del af den debat vil panelet også forsøge at give svar på, hvordan samspillet mellem det frivillige og de faglige idrætstiltag for unge med psykiske vanskeligheder lykkes bedst muligt.

Manglen på fysisk aktivitet hos mennesker med psykiske vanskeligheder er en primær årsag til, at de i gennemsnit dør 15 til 20 år tidligere end resten af befolkningen – men hvad kan og bør det danske sundhedssystem gøre for at rette op på skævheden? På konferencen giver professor i psykiatri Merete Nordentoft fra Københavns Universitet sit bud.

På Christiansborg og i ministerierne bliver der truffet beslutninger, som har afgørende betydning for, hvordan idræt for psykisk sårbare skal organiseres og finansieres fremover. Psykiatriordfører Jane Heitmann (V) har øget tilgængelighed til idræt i psykiatrien som en af sine mærkesager og fortæller på konferencen, hvordan hun ser fremtiden for området.

Økonomien fylder i beslutningerne på det socialpsykiatriske område. Så hvordan kan man få mere ud af ressourcerne? Og hvilke resultater kan man skabe, når socialpsykiatri, region og idræt arbejder tæt sammen? Det giver projektleder Jim Toft svaret på, når han fortæller om Bevægelse Krop og Sind, som er et samarbejde mellem Region Sjælland og Sorø, Ringsted og Slagelse kommune.

Konferencen er målrettet chefer i kommuner, regioner og ministerier samt interesseorganisationer, social- og sundhedspolitikere og andre aktører på området.

For yderligere oplysninger:
Idrætskonsulent Lisbeth Crafack, DAI, e-mail: lisbeth@dai-sport.dk, tlf.: 20 45 91 69
Idrætskonsulent Kirsten Holmer, DAI, e-mail: kirsten@dai-sport.dk, tlf.: 29 24 21 26
 

PROGRAM  
 
09:15    Ankomst og registrering
(Morgenbrød med kaffe/the) 
10:00    Velkomst
ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 
10:05    IFS unge voksne og idrætten – projektresultater
ved lektor Ejgil Jespersen og akademisk medarbejder Anna Staal, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, SDU 
11:00    Pause
11:15    Krop og bevægelse - idræt og sindslidelse
ved projektleder, ph.d. Jim Toft, Slagelse Kommune 
12:00    Frokost 
13:00    Lighed i sundhedsvæsenet - hvad kan idrætten?
ved Merete Nordentoft, professor ved Københavns Universitet, overlæge, dr.med. ansat ved Psykiatrisk Center København 
13:30    Konkrete barrierer - hvordan lægger vi taktikken? - del 1
Knud Kristensen, formand, SIND
Preben Staun, næstformand, DIF
Erik Buhl (V), formand, Udvalget for Social og Sundhed, Varde Kommune 
Birgitte Kvist, Afdelingsleder, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Frederikshavn Kommune
14:10    Pause
14:30    Konkrete barrierer - hvordan lægger vi taktikken? - del 2  
15:20    Idrættens rolle i fremtidens psykiatri
Jane Heitmann (V), MF, psykiatriordfører
15:35   

Afrunding og tak for i dag. 

 
Konferencier: Lars Hestbech, kommunikationskonsulent, DIF 

Alle slides fra oplæggene gjort tilgængelige på DAI's hjemmeside – og kan findes på dette link

Relevant læsestof:

Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser
Af Kurt Lüders og Ejgil Jespersen, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, SDU, 2013.
Movements, 2013:4 (pdf)

Det gør en forskel – om livsstilsændringer i socialpsykiatrien
Redaktion: Jane Gullacksen og Line Hovind, et al., Socialstyrelsen, 2013
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/det-gor-en-forskel-om-livstilsaendringer-i-socialpsykiatrien

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil
Af Merete Nordentoft, Jesper Krogh, Peter Lange og Ane Moltke, Vidensråd for Forebyggelse, 2013
http://www.vidensraad.dk/node/144

 

Dansk Arbejder Idrætsforbund  —  DIF  —Ÿ  Sind  —  Center for Handicap og Bevægelsesfremme 

Sidst opdateret: 22.03.2019