E-læringsprojektpuljen

Der afsættes hvert år midler til gennemførelse af e-læringsprojekter, der kan være med til at støtte udviklingen af e-læring på SDU og bidrage til implementering af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring. 

De støttede projekter har allerede bidraget til værdifuld viden om de potentialer, som e-læring giver.

Søg om midler fra E-læringsprojektpulje 2020.
Du vil få mulighed for at søge midler til e-læringsprojekter, der kan bidrage til forankring af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring på dit fakultet. 

Der vil blive afsat  294.000  kr., som fordeles til udvalgte e-læringsprojekter, der skal være anvendelsesorienterede og pædagogisk velfunderede. 

Du kan læse om rammerne i  Opslaget for E-læringsprojektpuljen 2020

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2019.

Potentielle ansøgere bedes kontakte en af SDUs e-læringsmedarbejdere før udfærdigelse af ansøgningen.

E-læringsprojektpulje 2016, 2017, 2018 og 2019.
Nedenstående projekter har fået tildelt midler til e-læringsprojekter i 2016, 2017, 2018 og 2019.

2019

Fak

Kontaktperson

Emne

SUND- TEK

Saifuddin Khalid og
Fei Yu

VR and AR technology blend for cross-location teaching ......

SUND

Claire Gudex

Academic writing in English: e-Tools for developing writing skills in the health sciences

SAM

Marianne Storgaard

Udvikling af portfolio-undervisning og -eksamen

SAM

Zhiru Sun

Design effective learning groups in a flipped statistic course

NAT

Alexander H. Teusch

Reducing exam anxiety by the implementation of continous evaluation via e-learning tools

TEK-SAM

Flemming Nissen

Praktisk erfaring med markedet

TEK

Diane Bastien

Development of a database for supporting research-based learning activities.

2018

Fak

Kontaktperson

Emne

SUND

Ole Graumann

Virtual reality til basal klinisk ultralyd - færdighedstræning af medicinstuderende

SUND

Arja Aro

Online self-study tool for the Public Health Ethics course

TEK

Charlotte Pedersen

Blackboard understøttet projektvejledning

TEK

Lone Borgersen

Problemorienteret projektarbejde - et online kursus

 TEK

 Gunver Majgaard

Design af video tutorials i ingeniøruddannelsen

HUM

Christian Høgel

Blended learning i klassisk græsk

 HUM

Catherine E. Brouwer

 

Bedre sammenhæng i uddannelse: Cases på tværs af discipliner

2017

Kontaktperson

Emne

TEK

 Andrea Valente

 SampleMe

TEK

 

Lone Borgersen

Enabling Active Learning in Large Classes: Enhancing the Learning Space with Blended Learning

TEK

Henrik Skov  Midtiby

Udvikling af interaktive opgaver til første års undervisningen i matematik på ingeniøruddannelserne

SAM

 Zhiru Sun

 Flip and Introductory Statistic Course

SAM

Kristin B. Munksgaard

 Marketing - Udvikling af MCQ til nyt fællesfag

SAM

Marianne Storgaard

 Gamification i ledelsesundervisninge´n

SAM

Torben Dall Schmidt

Anvendelse af Screen Annotations i Screencasts og Toolboxes

SAM

Christian Hammerich

Virtual reality som e-lærings platform

2016

Fak

Kontaktperson

Emne

SDUB

Kirstin Remvig

B!NKO 2.0 - Et værktøj til udvikling af de studerendes informationskompetence

TEK

Kathrine Bisgaard Christensen(Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi)

On- and offline laboratoriesikkerhed

SAMF

Dennis van Liempd(Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse)

Blended learning med Flipped Classroom som et værktøj til relevans- og kvalitetssikring af ekstern regnskab faget på tværs af de 5 campusser på BA niveau

SUND

Hanne Kaae Christensen

Fælles nordisk kulturudveksling gennem undervisning og vejledning på Master- og Kandidatuddannelser i Ergoterapi og Aktivitetsvidenskab

TEK

Søren Jensen (Institut for Teknologi og Innovation)

Flipping an IPR course


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies