Skip to main content

E-læringsprojektpuljen

Der afsættes hvert år midler til gennemførelse af e-læringsprojekter, der kan være med til at støtte udviklingen af e-læring på SDU og bidrage til implementering af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring. 

De støttede projekter har allerede bidraget til værdifuld viden om de potentialer, som e-læring giver.

Søg om midler fra E-læringsprojektpulje 2022.
Du vil få mulighed for at søge midler til e-læringsprojekter, der kan bidrage til forankring af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring på dit fakultet. 

Der vil blive afsat lidt over  300.000  kr., som fordeles til udvalgte e-læringsprojekter, der skal være anvendelsesorienterede og pædagogisk velfunderede. 

Du kan læse om rammerne i Opslaget for E-læringsprojektpuljen 2022

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021.

Potentielle ansøgere bedes kontakte en af SDUs e-læringsmedarbejdere før udfærdigelse af ansøgningen.

E-læringsprojektpulje 2016-2021.
Nedenstående projekter har fået tildelt midler til e-læringsprojekter i 2016-2021.

2021

Fak

Kontaktperson

Emne

TEK

Athila Queresma Santos

AutoFeedback

NAT

Carsten Svaneborg

Virtual experiments

NAT

 Marco Chiarandini

Værktøjer til Hjælp af Kursus-skemalægning (Aiding Tools to Course Scheduling)

HUM

Jens Jørgen Hansen

Studieappen – test, vejledning og implementering

2020 

Fak

Kontaktperson

Emne

TEK

Henrik Skov Midtiby

Classroom shared drawing – et tegnebaseret student response system

NAT

Karin Hjernø

Feedbackpack

SUND-TEK

Thiusius Rajeeth Savarimuthu

VIOLA - Virtuel Okulær Læringsplatform

TEK

Diane Bastien

Development of a web app for supporting active learning: Characterizing the indoor environmental quality

2019

Fak

Kontaktperson

Emne

SUND- TEK

Saifuddin Khalid og
Fei Yu

VR and AR technology blend for cross-location teaching ......

SUND

Claire Gudex

Academic writing in English: e-Tools for developing writing skills in the health sciences

SAM

Marianne Storgaard

Udvikling af portfolio-undervisning og -eksamen

SAM

Zhiru Sun

Design effective learning groups in a flipped statistic course

NAT

Alexander H. Teusch

Reducing exam anxiety by the implementation of continous evaluation via e-learning tools

TEK-SAM

Flemming Nissen

Praktisk erfaring med markedet

TEK

Diane Bastien

Development of a database for supporting research-based learning activities.

2018

Fak

Kontaktperson

Emne

SUND

Ole Graumann

Virtual reality til basal klinisk ultralyd - færdighedstræning af medicinstuderende

SUND

Arja Aro

Online self-study tool for the Public Health Ethics course

TEK

Charlotte Pedersen

Blackboard understøttet projektvejledning

TEK

Lone Borgersen

Problemorienteret projektarbejde - et online kursus

 TEK

 Gunver Majgaard

Design af video tutorials i ingeniøruddannelsen

HUM

Christian Høgel

Blended learning i klassisk græsk

 HUM

Catherine E. Brouwer

 

Bedre sammenhæng i uddannelse: Cases på tværs af discipliner

2017

Kontaktperson

Emne

TEK

 Andrea Valente

 SampleMe

TEK

 

Lone Borgersen

Enabling Active Learning in Large Classes: Enhancing the Learning Space with Blended Learning

TEK

Henrik Skov  Midtiby

Udvikling af interaktive opgaver til første års undervisningen i matematik på ingeniøruddannelserne

SAM

 Zhiru Sun

 Flip and Introductory Statistic Course

SAM

Kristin B. Munksgaard

 Marketing - Udvikling af MCQ til nyt fællesfag

SAM

Marianne Storgaard

 Gamification i ledelsesundervisninge´n

SAM

Torben Dall Schmidt

Anvendelse af Screen Annotations i Screencasts og Toolboxes

SAM

Christian Hammerich

Virtual reality som e-lærings platform

2016

Fak

Kontaktperson

Emne

SDUB

Kirstin Remvig

B!NKO 2.0 - Et værktøj til udvikling af de studerendes informationskompetence

TEK

Kathrine Bisgaard Christensen(Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi)

On- and offline laboratoriesikkerhed

SAMF

Dennis van Liempd(Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse)

Blended learning med Flipped Classroom som et værktøj til relevans- og kvalitetssikring af ekstern regnskab faget på tværs af de 5 campusser på BA niveau

SUND

Hanne Kaae Christensen

Fælles nordisk kulturudveksling gennem undervisning og vejledning på Master- og Kandidatuddannelser i Ergoterapi og Aktivitetsvidenskab

TEK

Søren Jensen (Institut for Teknologi og Innovation)

Flipping an IPR course


Sidst opdateret: 25.06.2021