Skip to main content
DA / EN

Kursusudbud

Vi udbyder løbende et bredt udvalg af universitets- og e-læringspædagogiske kurser om alt fra hvordan en forelæsning kan gøres mere interaktiv, til hvordan vejledning kan foregå på distancen. Mange af kurserne afholdes på både dansk og engelsk, og alle kurser er åbne for alle undervisere. Dog er enkelte kurser målrettet til f.eks. ph.d.-studerende.

 

Følg linket til SDU medarbejderkurser generelt eller gå direkte til  SDU UP's specifikke kursusudbud. Kurserne er listet kronologisk. Ud for hver kursusnavn, kan du se om kurset har en fastsat dato eller om det er et on-demand kursus. Hvis du tilkendegiver din interesse for et on-demand kursus, vil du blive kontaktet mhb. på fastsættelse af endelig kursusdag. Datoen for kurset fastsættes efter den dato, hvor flest kan deltage.

 

For alle kurserne gælder det, at de er målrettede forskellige niveauer i Den pædagogiske kompetenceprofil for SDU. Derfor kan du under hvert kursus se, hvordan det er kategoriseret i henhold til kompetenceprofilens niveau.

 

Vær særlig opmærksom på, at vi gerne kommer til netop dit campus/institut/studienævn/semesterteam/…  og afholder et af vores kurser på en dato og med et perspektiv, som passer jer. Skriv blot til os med dit ønske via sduup@sdu.dk.

 

Vær også opmærksom på, at vi tilbyder konsulenthjælp og rådgivning til forskellige målgrupper (fx studienævn eller enkeltundervisere) og i forskellige formater (fx oplæg ved medarbejderseminarer eller vejledningsforløb inkl. observation), hvis du har behov for et mere skræddersyet forløb eller input til individuelle problemstillinger. Skriv  til os via sduup@sdu.dk eller kontakt en af SDU UP's medarbejdere.

Sidst opdateret: 16.02.2024