Skip to main content

Generativ AI på uddannelsesområdet på SDU (Projekt)

Generativ AI er blevet allemandseje. Det sikrede lanceringen af ChatGPT 3.0 i november 2022, og siden har udviklingen været eksplosiv både i den generative AI's udvikling, samt i antallet af generative AI produkter og tjenester. Det har bl.a. skabt nye  pædagogiske og didaktiske muligheder, samt givet et værktøj for undervisere til at tilrettelægge undervisning og de mere administrative processer i tilknytning hertil. Samtidigt giver det også nye udfordringer, f.eks. i forhold til udprøvning, ophavsret og databeskyttelse.  

Både muligheder og udfordringer håndteres forskelligt på tværs af SDU, og er i overvejende grad overladt til den enkelte underviser at afdække. Det aktualiserer behovet for en tydelig tilgang til, hvordan SDU udforsker og går til generativ AI på uddannelsesområdet. 

Projektets formål 

Projektet har til formål at skabe et fælles grundlag for at arbejde konstruktivt med generativ AI på uddannelsesområdet på SDU.

For at indfri dette formål vil projektet bl.a. identificere de områder, hvor generativ AI gør og vil gøre en forskel i undervisning og uddannelse på SDU, samt skabe konkrete produkter, der understøtter brugen af generativ AI i undervisning og uddannelse på SDU. Det er et væsentligt fokus, at den enkelte underviser ikke skal stå alene i forhold til håndtering af og opbygning af viden om generativ AI på SDU.

Leverancer og projekttilgang 

En fælles indsats om generativ AI handler om meget mere en blot en teknologi. Det handler i høj grad om mennesker, organisation og oplyste valg. Der er mange på SDU, der allerede har fokus på generativ AI. Både indenfor forskning, uddannelse og administration. For at modne SDU’s tilgang til arbejdet med generativ AI på uddannelsesområdet vil der være behov for at samle og trække på de erfaringer, vi allerede har, koble til projekter og samarbejder, som allerede er sat i gang, samt sætte rammerne for videre afdækning. 

En fælles indsats om generativ AI handler om meget mere en blot en teknologi. Det handler i høj grad om mennesker, organisation og oplyste valg. Der er mange på SDU der allerede har fokus på generativ AI. Både indenfor forskning, uddannelse og administration. For at modne SDU’s tilgang til arbejdet med generativ AI på uddannelsesområdet vil der være behov for at samle og trække på de erfaringer, vi allerede har, koble til projekter og samarbejder, som allerede er sat i gang, samt sætte rammerne for videre afdækning. 

UR besluttede på møde d. 6. september 2023 at nedsætte arbejdsgrupper, som hen over efteråret 2023 bl.a. skal komme med input til og være med til at kvalificere:

  • studienævn og andre studieadministrative organers arbejde med retningslinjer for, hvordan generativ AI kan og må anvendes i undervisning på SDU, herunder kommunikation heraf til de studerende. Undervisning skal her forstås bredt, så det gælder både ift. optagelsesprøver, undervisning, vejledning og eksamen
  • GDPR, ophavsrets- og IT-sikkerhedsmæssige retningslinjer for alle på uddannelsesområdet, når det gælder generativ AI
  • kompetenceudvikling af undervisere i brugen af generativ AI

Find kommissoriet for hver af de 3 nedsatte arbejdsgrupper nedenfor:

Projektejer Prorektor for uddannelse Helle Waagepetersen
Styregruppe Uddannelsesrådet (UR)
Projektleder Nina Thorsted Petersen, SDU Digital
Projektgruppe Der er etableret en foreløbig projektgruppe til modning af projektet bestående af Pernille Stenkil Hansen og Rie Troelsen fra SDU UP
Birgitte Hjelm Paulsen og Bue Raun Andersen fra SDU Digital
Referencegruppe Luis Cruiz - NAT – Lektor, Institut for Matematik og Datalogi

Lars Grassmé Binderup - HUM – Prodekan for uddannelse

Mads Lildholdt - SAMF – Chefkonsulent, Digitaliserings-, kvalitets- og lærings HUB

Morten Vestergaard-Lund – SAMF, Chefkonsulent, Digitaliserings-, kvalitets- og lærings HUB

Janni Alrum Jørgensen - TEK - Associate Professor, SDU Civil and Architectural Engineering

Anne Mølgaard Nielsen - SUND – Udviklingskonsulent – Uddannelseskvalitet og internationalisering

Dorthe Majlund Sørensen - SUND – Chefkonsulent, Undervisning og Eksamen

Jens Dam – FA - Uddannelseschef, SDU Universitetsbibliotek

Ann Marie Sindt Lauridsen, SDU Studieservie, Kolding

Sebastian Møller Bonde Larsen - Studenterrepræsentant
Arbejdsgrupper I forlængelse af det kommende Stormøde forventes nedsat en eller flere arbejdsgrupper, der skal bidrage til at levere konkrete produkter indenfor de perspektiver, der vælges at arbejde videre med.

Der er ikke defineret en økonomisk og ressourcemæssig ramme for projektet på forkant. Efter Stormødet vil der udarbejdes nærmere estimater for de konkrete produkter. 

De deltagende enheder finansierer selv de timer, der bruges på projektet. Såfremt der bliver behov for finansiering af konkrete produkter, skal finansiering aftales med projektejer.  

Det er nødvendigt at forholde sig til generativ AI indenfor uddannelse. Det vurderes til at være en god business case at have en fælles tilgang til generativ AI på uddannelsesområdet på et overordnet niveau til at sikre fælles standarder og lovlig anvendelse, men at der samtidig gives mulighed for at tilpasse lokalt, så uddannelserne understøttes bedst muligt alt efter de behov, som gør sig gældende. 

 

Erfaringsindsamling og perspektivering - AI stormøde 22. august 2023

Sidst opdateret: 06.07.2023