Skip to main content

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalgets opgaver er at:
  • Forbehandle faglige vurderinger og udtalelser, når det er relevant for sagsbehandlingen i studienævnene
  • Drøfte kursusevalueringer og handlingsplaner
  • Indstille ændringer i studieordninger og kursusbeskrivelser til det relevante studienævn
  • Varetage løbende udvikling og vedligeholdelse af uddannelserne
  • Rådgive institutlederen i uddannelsesmæssige sammenhænge

Undervisningsudvalg er sammensat af undervisere og studerende, og afspejler de faglige profiler af de uddannelser, der hører ind under udvalget.

Medlemmer

Professor Brage S. Andresen (formand) 
Lektor Lars Grøntved
Lektor Janne Kudsk Klitgaard
Lektor Veit Schwämmle
Lektor Mikkel Girke Jørgensen
Lektor Daniel Wüstner
Adjunkt Eva Bang Harvald
Lektor Morten Meyer (SUND)
Outreach-koordinator: Lise Junker Nielsen
 
Sekretariatsleder: Karin Hjernø
Institutleder: Jakob Møller-Jensen

Studentermedlemmer

Ph.d. studerende Maja Worm Andersen
Jacob Fredegaard Hansen
Ditte Sandfeld Tornby 
Krista Stroyer Stenstrøm
Sarah Josefine Lykke Frederiksen

Undervisningsudvalgssekretær

Helle Tang

Dagsordener og referater kan ses på SDUnet (kun adgang for ansatte).