Skip to main content

Uddannelse

Biomedicinsk Laboratorium udbyder phd-kurser i dyreforsøgskundskab. Der udbydes også et kursus i dyreforsøgskundskab i kandidatsuddannelse for biomedicin (SU809) og biologi (BB586) for Det naturvidenskabelige Fakultet.

Herudover understøtter Biomedicinsk Laboratorium en række andre kandidat- og phd-kurser. Bl.a. er Biomedicinsk Laboratorium involveret i afholdelse af elitespeciale i eksperimentel kirurgi for medicinstuderende, et kursus i musekirurgi og et kursus i eksperimentel mikrokirurgi. 

Kurset dyreforsøgskundskab er en forudsætning for at udføre dyreforsøg. Kvalifikationskrav er beskrevet i Bekendtgørelse om dyreforsøg for personer ansvarlig for dyreforsøg (§56) og personer der medvirker i dyreforsøg (§57). Praktisk betyder dette, at personer, der søger forsøgstilladelse, skal have gennemført og bestået et EU funktion ABD kursus (FELASA C), mens personer, der medvirker i dyreforsøg, skal have gennemført et EU function AD kursus (FELASA B).

Dyreforsøgskundskab ABD opfylder kvalifikationskravet til personer, der er ansvarlige for dyreforsøg. Dette kursus varer 5 dage og bygger delvis på selvstudium via e-learn.

Kurser i dyreforsøgskundskab afholdes i 2021 i følgende uger:

• Week 9: PhD kursus (EU funktion ABD/FELASA C) - aflyst pga. COVID-19 restriktioner
• Week 20: SU809 kursus (EU funktion AD/FELASA B)

• Week 34: BB586 kursus (EU funktion AD/FELASA B)

• Week 40: PhD kursus (EU funktion ABD/FELASA C)
• Week 49: SU809 kursus (EU funktion AD/FELASA B)

 

Et udvidelseskursus EU funktion B tilbydes som et individuelt e-learn kursus til personer med en eksisterende EU funktion AD kvalifikation.

Et oversigt over samtlige phd-kurser i dyreforsøgskundskab i Danmark findes på PhD-courses in Denmark.

For yderligere oplysninger om kurserne kontaktes kursuslederen Peter Bollen (tlf. 6550 3798, pbollen@health.sdu.dk).

 

Sidst opdateret: 18.02.2021