Skip to main content
DA / EN

Operationsafdeling

OP-stue

Operationsafdelingen består af et afsnit til operationer på små gnavere og et afsnit til operationer på store dyr (primært grise og får).

Afsnittet til små gnavere omfatter et bedøvelses- og opvågningsrum, samt en stue med 5 operationsborde med et operationsmikroskop hver. Bordene er forsynet med udsugning, el-kirurgi og der er et iltudtag til hvert bord. Der er mulighed for injektions- og inhalationsanæstesi. Det er muligt at lave videooptagelser igennem enkelte mikroskoper.

Afsnittet til store dyr består af to stuer med klimastyring og et røntgenrum med digital fremkaldelse af røntgenplader. Også gennemlysning er mulig. Der er udstyr til at foretage operativkirurgiske og laparoskopiske indgreb. Operationsstuerne kan anvendes som undervisningslokaler til færdighedskurser med en kapacitet på 12-16 personer. Operationsstuerne er helt på højde med moderne operationsstuer på hospitaler og er bl.a. forsynet med forskellige belysningsmuligheder og elektronisk registrering af anæstesiovervågningsdata.

Der er mulighed for infusions- og inhalationsanæstesi med assisteret ventilation, og fysiologiske parametre kan monitoreres og optages til dokumentation og forskningsformål. Anæstesi af større forsøgsdyr foretages og overvåges af afdelingens eget personale. Under operationerne er der mulighed for assistance.

Anvendelse af operationsafdelingen kan aftales med dyrlægen på Biomedicinsk Laboratorium. Dyrlæge Louise Langhorn, llanghorn@health.sdu.dk

Se også:
Faerdighedskurser
Operationsmikroskoper

 

Sidst opdateret: 17.03.2022