Skip to main content

Dyrevelfærdsorgan

På SDU findes et Dyrevelfærdsorgan (DVO) siden 2012.  Dansk lovgivning og det Europæiske direktiv 2010/63/EU nævner at der på forsøgsdyrsfaciliteter skal være tilknyttet et dyrevelfærdsorgan  og at dyrevelfærdsorganet skal modtage oplysninger fra den dyrlæge eller anden kompetente person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd. Yderlige skal DVO orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse, og fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for dyr.

Opgaverne er, at:

 • Rådgive om spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd i forbindelse med erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse,
 • Rådgive om anvendelsen af principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse,
 • Orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse,
 • Fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i institutionen eller virksomheden,
 • Følge udviklingen og resultater af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere kan bidrage til erstatning, begrænsning og forfinelse, og
 • Rådgive om planer for, hvordan dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, der er passende for arten, rehabiliteres, herunder socialiseres.

 

DVO-et på SDU består af:

 • Lektor, afdelingsleder Peter Bollen (formand)
 • Dyrlæge Louise Langhorn
 • Dyrlæge Stefanie Kolstrup
 • Dyretekniker Pernille Simonsen
 • Dyretekniker Michelle Paarup
 • Dyretekniker Karina Brinkmann-Mandrupsen (orlov, vikar Laura Gøttsch)
 • Videnskabelig medarbejder Ann-Britt Marcher (NAT)
 • Lektor Henrik Dimke (SUND)
 • Professor emeritus Peter Bie (eksternt medlem)

For biologisk- og marinbiologisk forskning deltager :

 • Lektor Magnus Wahlberg
 • Specialkonsulent Kirstin Anderson Hansen
 • Lektor Coen Elemans
 • Laborant Sonja Jakobsen

 

DVO-et kan kontaktes igennem formanden (pbollen@health.sdu.dk).

 

Etiske retningslinjer

Læs mere

Sidst opdateret: 20.09.2021