Skip to main content
DA / EN

Adgangsregler

Der er kun adgang til Biomedicinsk Laboratorium for personer, der beskæftiger sig med dyreforsøg jf. Bekendtgørelse om dyreforsøg. Dette kræver, at man er kvalificeret til at have ansvar for eller medvirke i dyreforsøg, hvilket opnås ved deltagelse i et kursus i dyreforsøgskundskab. Adgang til Biomedicinsk Laboratorium rekvireres hos institutsekretariatet.  

Adgangsregler:
Adgang til staldområdet er kun tilladt iført heldragt, hårnet og dedikeret fodtøj. Jakker og tasker må ikke tages med ind i staldområdet. Indtagelse af føde- og drikkevarer er ikke tilladt i stald- og laboratorieområder. Børn er ikke tilladt i staldområdet.

Efter besøg til andre forsøgsdyrsfaciliteter skal der overholdes en karantæneperiode på 24 timer. Dvs. at det ikke er tilladt at komme på Biomedicinsk Laboratorium dagen efter man har været i en anden forsøgsdyrsstald.  

Opstart af projekter:
Inden opstart af nye projekter skal der foreligge en Projekt Aftale (PAF). Projektaftalen indgås med den veterinære ledelse på Biomedicinsk Laboratorium, og er en hjælp til at tilrettelægge dyreforsøg. Det afklares, om de nødvendige tilladelser foreligger, omfang af forsøget, ressourceforbrug og arbejdsmiljømæssige forhold i projektet. Konstitueret afdelingsleder Jesper Stæhr, tlf. 6550 3723,  jstaehr@health.sdu.dk

Info om projektaftale: Projektaftale

Assistance:
Det er muligt at rekvirere assistance til prøveudtagninger, doseringer m.m. fra Biomedicinsk Laboratoriums personale efter aftale. Generelt udfører forskerne selv deres forsøg, og har selv ansvar for at rydde op efter endt forsøg, samt opvask af instrumenter og laboratorieudstyr.

Opkrævning af betaling:
Opstaldning og andre serviceydelser faktureres som omkostningsdækket virksomhed. Der faktureres månedligt. En prisliste er tilgængeligt på SDU-net. 

 


Sidst opdateret: 08.11.2023