Skip to main content
DA / EN

Dyreafdeling

Mouse

Dyreafdelingen består af en barrierestald til opstaldning af gnavere. Der er mulighed for opstaldning af mus, rotter, andre gnavere og kaniner. Immundefekte dyr opstaldes i et særskilt afsnit for at minimere kontaminationsrisikoen.

Der er mulighed for kortvarig opstaldning af store forsøgsdyr, så som får og grise. Biomedicinsk Laboratorium råder over en gård og foldareal til opstaldning af får i længere tid. Der er begrænset plads til langtidsforsøg med grise.

Se også:
Adgangsregler
Bestilling af dyr
Dyreforsøg og arbejdsmiljø
Tilladelse til dyreforsøg
Projektaftale

Standardforskrifter for arbejsprocedurer i dyrestalden findes på: 
Biomedicinsk Laboratorium (Sharepoint)

 

Sidst opdateret: 07.08.2020