Skip to main content

Studieprojekt med virksomheder

Alle vore civilingeniøruddannelser indeholder muligheden for Studieprojekt med virksomheder ( kaldet In-Company Project eller virksomhedsorienteret forløb).

In-Company Project er et valgfag på 3. semester på kandidatdelen af civilingeniøruddannelserne svarende til 15 ECTS / halv tid på et semester. På SDU er dette semester oftest startende 1. september – enkelte studieretninger med start 1. februar.

Valgfaget er en såkaldt ”individuel studieaktivitet” og rummer derfor krav til læring på niveau svarende til at deltage i planlagte undervisningsforløb på universitetet. Studerende skal altså tilegne sig ny viden, som de kan aflægge eksamen i efter projektet.

Indholdet i projektet skal godkendes af studienævnet forud for igangsættelse og skal derfor indeholde følgende elementer: i et samarbejde mellem virksomhed, studerende og SDU- vejleder udvikles en projektbeskrivelse, som beskriver det problem/den opgave, der skal løses i samarbejde med virksomheden. Projektbeskrivelsen skal indeholde formål eller mål - gerne flere - og inkludere metoder, som skal implementeres i projektet. Projektbeskrivelsen skal kunne lede til en akademisk rapport, som indeholder såvel et veldefineret problem og litteraturstudier såvel som at demonstrere den studerendes evne til at beskrive og forklare teori og metoder implementeret i projektet.

 

Krav til virksomheden og godkendelse
For at et In-Company Project kan blive godkendt skal den studerende have stillet arbejdsplads /faciliteter til rådighed i virksomheden to dage om ugen i 15 uger. Ligeledes skal virksomheden stille en faglig vejleder til rådighed for den studerende. Denne virksomhedsvejleder skal have en uddannelse   svarende til ingeniør-niveau

Den udarbejdede projektbeskrivelse skal sammen med information om virksomhed og vejledere godkendes af studienævnet på Det Tekniske Fakultet forud for opstart. Det er den studerende som søger om godkendelsen.

Det anbefales at Studienævnet søges i hhv. juni og december. Ved afslag kan gensøges i hhv. august og januar for at kunne opstarte projekt pr. 1. september eller 1. februar.

Løn og ansættelsesforhold
Der må ikke ydes løn i forbindelse med projektet og derfor er det ikke tale om en ansættelse.
Efterfølgende aftale om en mindre erkendtlighed er tilladt: Uddannelses og forskningsstyrelsen skriver følgende: ”Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en erkendtlighed. Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.000 kr. om måneden”

Som supplement til projektbeskrivelsen kan virksomheden indgå en supplerende NDA (=fortrolighedsklausul), hvis der er behov for fastsættelse af nærmere regler vedr. rammerne for projektet, herunder fortrolighed og rettigheder, mellem virksomheden og den studerende.

OBS: Alle SDUs medarbejdere, herunder vejledere og koordinatorer, er omfattet af tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Dermed er der meget sjældent, at der er behov for, at en fortrolighedsklausul også skal omfatte SDU.

Du kan kontakte innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation hvis du vil vide mere om Studieprojekt med virksomheder - generelt eller hvis du er i tvivl om hvilken ingeniørtype, der kan passe til din virksomhed. Jeg vil også kunne sætte kontakten op til en given uddannelsesretning mhp. at I kan tilbyde projekter til Studieprojekt med virksomheder.


Kontakt os

Kontakt Lone Søvad Madsen lsma@tek.sdu.dk eller ring på tlf.: +45 2137 9061

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 18.10.2021