Skip to main content

Studieprojekt med virksomheder

Alle vore civilingeniøruddannelser indeholder muligheden for Studieprojekt med virksomheder ( kaldet In-Company Project eller virksomhedsorienteret forløb). Det er en ”individuel studieaktivitet” på 9. semester og rummer derfor krav til læring på niveau med at deltage i planlagte undervisningsforløb på universitetet. De studerende skal tilegne sig ny viden, som de kan aflægge eksamen i efter endt studieforløb.
Derfor er der krav om at vejlederen i virksomheden har en uddannelse som civilingeniør eller tilsvarende. Vejlederen skal være ansat i virksomheden og være til rådighed for den studerende. Ydermere skal der stilles en arbejdsplads til rådighed i de 15 uger forløbet varer. Det forventes, at den studerende er i virksomheden to dage om ugen i perioden. Der må ikke ydes løn til virksomhedsorienteret forløb.

Der indgås en kontrakt imellem virksomhed, studerende og universitet og denne skal godkendes af studienævnet før samarbejdet kan påbegyndes.

Læse mere her hvis du vil vide hvad Grøn Energi får ud af at have Alexander fra Energiteknologistudiet i In-Company Project.

Langt de fleste uddannelser har 9. semester i efteråret, men enkelte har 9. semester i forårssemestret; fx konstruktionsteknik.

Du kan kontakte innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation hvis du vil vide mere om Studieprojekt med virksomheder - generelt eller hvis du er i tvivl om hvilken ingeniørtype, der kan passe til din virksomhed. Jeg vil også kunne sætte kontakten op til en given uddannelsesretning mhp. at I kan tilbyde projekter til Studieprojekt med virksomheder.


Kontakt os

Kontakt Lone Søvad Madsen lsma@tek.sdu.dk eller ring på tlf.: +45 2137 9061

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 04.12.2019