Skip to main content

Tilskud til innovation

ErhvervsPhD  / InnovationsFonden
Treårigt forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

ErhvervsPostdoc  / InnovationsFonden  
Forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

Grand Solutions / InnovationsFonden 
Fonden støtter fremsynede idéer med et stort potentiale og en risikoprofil, som betyder at virksomheder ikke kan påtage sig at forfølge idéerne på egen hånd.
Læs her - eller kontakt en medarbejder

InnoBooster / InnovationsFonden
Tilskud til små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller forskere med kommercielt lovende ideer på op til 5 mio. kr. Tilskuddet anvendes til samarbejde med forsker, leje af en forsker eller ny-ansættelse af højtuddannet med løntilskud. 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

GUDP - Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram 
Større og mindre udviklingsprojekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet .
Læs her - eller kontakt en medarbejder

EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Større og mindre udviklingsprojekter med fokus på nye innovative energiteknologier .
Læs her - eller kontakt en medarbejder

MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Større og mindre projekter med det formål, at udvikle og demonstrere nye og mere miljøeffektive teknologier 
Læs her - eller kontakt en medarbejder

EU-projekter - Horizon2020
Forskellige muligheder afhængig af udviklingsbehovets karakter.
Læs her eller  kontakt en medarbejder

Eurostars 
Støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher.
Læs mere her eller  kontakt en medarbejder fermentering

Sidst opdateret: 05.01.2021