Skip to main content

ErhvervsPostdoc

En ErhvervsPostdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der udføres af en forsker, som har fået sin ph.d.‐grad indenfor de seneste tre år. ErhvervsPostdoc’en ansættes i en privat virksomhed, og projektet kan foregå i samarbejde med en forskningsinstitution.
Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller hver en mentor til rådighed.

Varighed: 1-3 år

Krav til virksomhed
Har indgående branchekendskab og generel erfaring med projektemnet. Forskningserfaring er ikke et krav. Mentorsammensætning afgørende

Tilskud
Virksomheden modtager 22.000 kr. om måneden i tilskud til ErhvervsPostdoc’ens løn, op til 30.000 kr. om året til ErhvervsPostdoc’ens rejseudgifter.

Ansøgningsfrister 2020: 30. april kl. 12.00 samt 17. september kl. 12.00 . Særlig frist for Offentlig ErhvervsPostdoc projekter: 30. september kl 12.00.

Information kan findes på Innovationsfondens hjemmeside

Vil du vide mere

Kontakt Lone Søvad Madsen, E-mail: lsma@tek.sdu.dk eller telefon + 45 2137 9061

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 12.10.2020