Menu

ErhvervsPostdoc

En ErhvervsPostdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der udføres af en forsker, som har fået sin ph.d.‐grad indenfor de seneste tre år. ErhvervsPostdoc’en ansættes i en privat virksomhed, og projektet kan foregå i samarbejde med en forskningsinstitution.
Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller hver en mentor til rådighed.

Varighed: 1-3 år

Krav til virksomhed
Har indgående branchekendskab og generel erfaring med projektemnet. Forskningserfaring er ikke et krav. Mentorsammensætning afgørende

Tilskud
Virksomheden modtager 22.000 kr. om måneden i tilskud til ErhvervsPostdoc’ens løn, op til 30.000 kr. om året til ErhvervsPostdoc’ens rejseudgifter.

Ansøgningsfrister 2018: 6. februar, 2. maj  og 25. september kl. 12:00 . Særlig frist for offentlige Erhvervs Postdoc projekter i 2018 er tirsdag den 9. oktober kl. 12:00.
Information kan findes på Innovationsfondens hjemmeside

Vil du vide mere

Kontakt Lone Søvad Madsen, E-mail: lsma@tek.sdu.dk eller telefon + 45 2137 9061

Kontaktinfo

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies