Skip to main content
DA / EN

Forskningsbaseret rådgivning

 Det Tekniske Fakultet stiller sin viden til rådighed for virksomheder og institutioner gennem kommercielle samarbejdsprojekter med forskere og undervisere. Forudsætningen er at den aktuelle opgave som virksomheden eller institutionen ønsker løst kan passe til de kompetencer og interesser, der findes på fakultetet.

Samarbejdet aftales enten i form af  kontraktforskning eller en konsulentopgave.

Rettighederne til resultaterne og den viden, der opbygges, deles mellem parterne afhængigt af formen for samarbejde og hvor stor en del hver part har bidraget med. Inden arbejde begyndes aftales samarbejdet i form af en skriftlig samarbejdsaftale, hvor der indgår en kort beskrivelse af opgaven, tidsplanen og budgettet. Inden aftalen er klar er begge parters forventninger afstemt ved møder og dialog.


Kontakt os

Send Frank Jürgensen en email: juergensen@tek.sdu.dk / +45 6550 1286 for yderlige information

Kontakt

Sidst opdateret: 05.09.2023