Studenterevalueringer af hele uddannelser

På Det Tekniske Fakultet afsluttes hver diplomingeniør- og civilingeniøruddannelse med en evaluering, hvor de snart færdiguddannede studerende er i dialog med uddannelsesledelsen om uddannelsens styrker, svagheder, opnåede kompetencer mm. Dialogen foregår dels kvalitativ i form af møder med hele årgangen eller (for store uddannelser) en fokusgruppe udvalgt af de studerende; dels kvantitativ i form af et spørgeskema, der udsendes til studerende på afsluttende semester.

Studenterevalueringer af hele uddannelser

Studenterevalueringer 2017

Rapporter fordelt på uddannelser:

Diplomingeniør:

Diplomingeniør i Bygningsteknik
Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing
Diplomingeniør i Integreret Design
Diplomingeniør i Maskinteknik
Diplomingeniør i Produktion

Civilingeniør:

Civilingeniør i Konstruktionsteknik

Samlet rapport for ingeniøruddannelserne på SDU

Ingen rapporter pga. for lav svarprocent for følgende uddannelser: 

Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi
Diplomingeniør i Elektronik 
Diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi 
Diplomingeniør i Mechatronics 
Diplomingeniør i Robotteknologi 
Diplomingeniør i Softwareteknologi 

Civilingeniør i Elektronik
Civilingeniør i Energiteknologi
Civilingeniør i Fysik og Teknologi
Civilingeniør i Innovation and Business
Civilingeniør i Kemi og Bioteknologi 
Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi
Civilingeniør i Mechatronics 
Civilingeniør i Miljøteknologi 
Civilingeniør i Operations Management
Civilingeniør i Product Development and Innovation 
Civilingeniør i Robotteknologi 
Civilingeniør i Software Engineering
Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies