Skip to main content

Det Tekniske Fakultets Kvalitetsorganisation

Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet udgår for ingeniøruddannelserne dels fra det fælles studienævn og de derunder liggende uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg;. Der følges op på arbejdet gennem årlige processer med uddannelsesberetning og statusmøder.

Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet koordineres af fakultetets kvalitetskoordinator (team for uddannelsesudvikling og studiestatistik) i samarbejde med dels fakultetets uddannelseskvalitetsgruppe (TEK KVAL), hvor uddannelseskoordinatorerne repræsentere uddannelserne; dels gennem Uddannelsesforum.

Klik på billedet for at se en større version.

Studerende indgår i arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet primært gennem de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; sekundær i ingeniøruddannelsernes fælles studienævn.

Læs mere om og se referater fra studienævnet.

For mere information om arbejdet i de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg kontakt da uddannelsens uddannelseskoordinator.

Læs mere om TEK KVAL foraet.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 17.08.2020