Skip to main content
DA / EN

Sådan arbejder vi med uddannelsesudvikling og -kvalitet på Det Tekniske Fakultet

Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på Det Tekniske Fakultet skal:
  • Foregå nært på uddannelserne og de studerende og skabe tillid og gennemskuelighed.
  • Sikre relevante, opdateret og rettidig ledelsesinformation (herunder studiestatistik) til alle beslutningstagende niveauer ved og omkring ingeniøruddannelserne.
  • Sikre at ingeniøruddannelserne lever op til SDU’s kvalitetspolitik for uddannelser.

Tilvejebringelsen af relevant viden om ingeniøruddannelserne sker løbende gennem dialog, studenter- og aftagerrettede undersøgelser og møder samt en løbende monitorering og analysering af studiestatistik samt øvrigt relevant statistisk materiale, herunder ledighedstal.

I overensstemmelse med SDU’s kvalitetssystem opsummeres al viden omkring en uddannelse i en uddannelsesberetning, der danner grundlag for et statusmøde mellem relevante ledelseslag omkring en uddannelse.

Se mere om Det Tekniske Fakultets arbejde med uddannelsesudvikling og -kvalitet herunder:

Herunder kan du se en kort video om undervisningsevalueringer på Det Tekniske Fakultet

 
NIA20

SDU’s nyinstitutionsakkreditering 2020

Læs mere

Uddannelsesudvikling- og kvalitet

Læs mere om arbjedet med uddannelseskvalitet på Det Tekniske Fakultet (Udmøntringsnotat).

Læs mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 04.04.2022