Menu

Uddannelseskvalitet

På Det Tekniske Fakultets uddannelser foregår der løbende en række aktiviteter med henblik på, at monitorere, sikre og udvikle uddannelseskvaliteten i overensstemmelse med Syddansk Universitets kvalitetspolitik. På Det Tekniske Fakultet drøftes alle aktiviteter i hver uddannelses uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets- og fakultetets ledelse.

Læs mere om arbejdet med uddannelseskvalitet og Det Tekniske Fakultets implementering af SDU's kvalitetspolitik (linkene åbner i PDF). 

Udover en løbende monitorering af nøgletal (linket åbner i PDF) og andre kvalitetsindikatorer samt ad hoc analyser, gennemføres der systematisk for hver uddannelse:

 • En løbende og tæt dialog med erhvervslivet om aktuelle og fremtidige behov hos aftagerne gennem fakultetets aftagerpaneler.
 •  
 • En løbende dialog med dimittender gennem regelmæssige dimittendundersøgelser.
 •  
 • En afsluttende dialog med studerende fra hver uddannelse på deres sidste semester gennem slutevalueringer af hele uddannelser.
 •  
 • Løbende undervisnings- og semesterevalueringer med udgangspunkt i fakultetets koncept for undervisningsevaluering.
 •  
 • Løbende fokus på pædagogisk niveau og kompetenceudvikling af fakultetets undervisere gennem opdaterede undervisningsportfolier for hver underviser. Undervisningsportfolien (linket åbner om som PDF) indgår som led i medarbejdernes årlige MUS samtaler.
 •  
 • Løbende fokus på studerendes oplevelser af det fysiske og psykiske studiemiljø gennem studiemiljøundersøgelser hvert andet år.
 •  
 • Løbende fokus på de studerendes oplevelse af studiestarten gennem årlige studiestartsundersøgelser.
 •  
 • En årlig velkomstundersøgelse til nye studerende. Undersøgelsen fokuserer på markedsføring, studiestartens introduktionsdage samt evt. øvrige forhold.
 •  
 • Optælling to gange årligt af alle undervisnings og vejledningsaktiviteter på hver uddannelse. Dette dels for at sikrer opfyldelsen af den ministerielt fastlagte timetalsgaranti; dels for løbende at monitorere studerendes arbejdsbelastning i forhold til ECTS vægtning af de enkelte fagligheder. Optællingen kan ses uddannelsesvis på uddannelseszoom.dk.
 •  
 • En uddannelsesvis og detaljeret gennemgang hvert andet år af uddannelsens status i relation til Syddansk Universitets delpolitikker på statusmøder mellem den enkelte uddannelsesledelse, institutledelsen samt fakultetsledelsen.
 •  
 • En løbende ekstern evaluering af uddannelsen (og udvalgte fokuspunkter for uddannelsen) foretaget af et ad hoc nedsat eksternt ekspertudvalg.
 •  
 • En regelmæssig dialog med de studerende gennem studenterforeningen SIF

Uddannelsesdirektøren for Det Tekniske Fakultet er overordnet ansvarlig for fakultetets uddannelseskvalitet. Den daglige koordinering, facilitering, monitorering og udvikling af uddannelseskvalitet foregår gennem TEK Uddannelseskvalitetsgruppen

Uddannelseskvalitet

Læs mere om arbjedet med uddannelseskvalitet på det Tekniske Fakultet.

Læs mere

Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fakultetets kvalitetskoordinator, specialkonsulent Per Æbelø Mail: pabelo@tek.sdu.dk Telefon: 20498717

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies