Skip to main content

Energisystemer

Energisystemer og miljøpåvirkninger

Carbon Management & bio-resources

Analyse og design af energisystemer

Energy system analysis & design
Drones for Energy

Modellering og simulering af energisystemer og processer

SDU Energy Informatics
Energy system analysis & design

Samspil mellem energi og samfund

SDU Life Cycle Engineering

Sektorspecifik integreret energiudvikling

Energy system analysis & design


Kontakt

Professor Henrik Wenzel 27787374

henrik.wenzel@kbm.sdu.dk