Forskning inden for energilagring og -konvertering inkl. Power-to-X

Biobrændsler

Biorefinery & Biofuels
SDU Chemical Engineering

Biogas procesoptimering

SDU Biotechnology

E-fuel

SDU Biotechnology
SDU Chemical Engineering
SDU Life Cycle Engineering

Elektrokemisk energikonvertering og -lagring

SDU Chemical Engineering

Integration af energilagring

SDU Life Cycle Engineering
SDU Energy Informatics

Proces og genbrugsintensivering

SDU Chemical Engineering

Procesintensivering i energisystemer

SDU Life Cycle Engineering

Kontakt

Professor Jens Ejbye Schmidt på tlf. 65507364 / mail jesc@kbm.sdu.dk

Læs mere