Skip to main content

Jørgen Povlsen genansat som leder af Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Institutlederen får fem år mere til at fortsætte den gode stil og rivende udvikling på instituttet.

Den nye bygning Active Living og atletikbanen med offentlig adgang er de mest iøjnefaldende resultater af Jørgen Povlsens tid i spidsen for Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

På kontorerne ses et andet flot resultat i form af en firedobling af personalet. Fra 2000 til 2013 er medarbejderstaben vokset fra 40 til 160. Ikke bare for syns skyld, men fordi instituttet i samme periode har haft en konstant stigende omsætning. Fra 2,5 millioner kroner i eksterne indtægter til 32,5 og fra 18 millioner kroner i samlet omsætning til mere end 80.

 - "Målet er at blive det nationale kraftcenter for forskning i idræt og bevægeapparatet. Og vi er godt på vej,” siger Jørgen Povlsen, der ser frem til at arbejde videre på at få visionen omsat til virkelighed.

Han har de seneste 14 år stået i spidsen for instituttet, først som medarbejdervalgt institutleder, siden som kontraktansat institutleder fra 2006.

Hans ledelsesmæssige profil er innovativ og i sit lederskab søger han altid forandringer og nye udfordringer:

 - ”Her på instituttet er man ikke bange for at gå nye veje, og jeg synes det er vigtigt, at vi bruger vores nysgerrighed til at skabe handling,” siger Jørgen Povlsen.

Også SDU er tilfredse med, at Jørgen Povlsen forbliver på posten:

 - "Vi er meget glade for, at Jørgen Povlsen vil fortsætte som institutleder. Forskningen på Institut for Idræt og Biomekanik sker i højere og højere grad i samarbejde med eksterne partnere i både ind- og udland. Derfor er kommuner og private virksomheder blevet meget synlige i instituttets hverdag, hvilket Jørgen har været stærkt medvirkende til. De senere år har han tillige haft succes med at opdyrke partnerskaber med sportsforsknings- og uddannelsesinstitutioner i Kina, så vi venter os meget af hans indsats fremover” udtaler dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Lokalt arbejder instituttet tæt sammen med Odense Universitetshospital i det nye Universitetscenter for Idrætsmedicin.
 
- ”Samarbejdet komplementerer det vi gerne har villet i mange år, nemlig at styrke instituttets kliniske dimensioner sammen med forskningen i klinisk biomekanik og muskuloskeletale problemstillinger og kandidatuddannelsen i fysioterapi.”
Samtidig markerer centret det fremtidige campus med Nyt OUH sammenbygget med SDU i Odense.

 - ”Jeg ønsker at fastholde instituttets tværfaglige profil, hvor humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig-medicinsk forskning går i dialog med hinanden”, udtaler Jørgen Povlsen

Jørgen Povlsen er uddannet kandidat i nordisk og har været tilknyttet Syddansk Universitet siden 1974. Han er bosat i Kølstrup ved Kerteminde sammen med sin hustru og en hjemmeboende søn. Idræt er også en central del af fritidslivet. Jørgen Povlsen har tidligere spillet på det danske landshold i volleyball og som træner førte han i 1970’erne Middelfart til tops i dansk volleyball. I dag dyrker han selv cykling og kajakroning.

Redaktionen afsluttet: 13.06.2014