Emeritusordning

Ved en lektors eller en professors tilbagetræden kan der – i tilknytning til en aftrædelsesaftale – etableres en emeritusordning, hvis der er enighed herom mellem universitetet (et fakultet/et institut) og den pågældende. Ordningen sikrer den således afgåede VIP fortsat tilknytning til en række af universitetets faciliteter og adgang til fortsatte faglige gøremål. Den forudsætter samtidig, at emeritus deltager i udvalgte faglige aktiviteter, som konkret aftales ved indgåelsen af en aftale. Aftalen vil typisk blive indgået for en 2-årig periode og med mulighed for forlængelse.

Universitetet kan fx tilbyde:

• Adgang til et kontor og dermed relevant nøgle samt adgangskort
• Adgang til computer og IT-service
• Mulighed for at blive optaget i SDU’s elektroniske telefonbog med privat mobilnummer og i relevante mailgrupper og på adresselister
• Adgang til hjemlånsordning via SDUB
• Andre former for synlighed i relevante fagkredse
• Mulighed for deltagelse i relevante faglige sammenhænge og i instituttets ”liv”
• Mulighed for at søge midler til faglige formål
• Evalueringssamtale med relevant leder én gang om året

Emeritus tilbyder fx:

• Aktiv forskningsindsats med publicering og indberetninger i PURE på passende niveau
• Enkeltstående forelæsninger eller anden form for faglig formidling, vejledning af studerende, bedømmelser og intern censur i et begrænset omfang
• Andre faglige opgaver som emeritus kunne ønske at påtage sig og som måtte være relevant for universitetet.

Forslag til emeritusaftaler forelægges inden endelig beslutning for den relevante TR i overensstemmelse med overenskomstens påtaleret.

Institutlederne indgår aftale om emeritustilknytning.

(Vedtaget på Samarbejdsudvalgsmøde ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. marts 2014, punkt 3.3)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies