Skip to main content

Fakultetets Undervisningspriser

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet uddeler årligt fire undervisningspriser, der belønner den særlige, nytænkende og inkluderende undervisning på fakultetet.

De fire undervisningspriser består af en hovedpris og tre specialpriser, der ligeledes er fokusområderne i fakultetets pædagogiske strategi:

"Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter"


De fire undervisningspriser


Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris gives til en underviser eller gruppe, som har gjort en markant forskel i undervisningen, som aktivt har integreret flere elementer i den pædagogiske strategi i undervisningen, og som i særlig grad kan tjene til inspiration for udvikling af bedre læringsforløb på fakultetet.

Med tildeling af prisen følger et beløb på 30.000 kr.

Modtageren af Fakultetets undervisningspris bliver ligeledes indstillet som fakultetets kandidat til modtagelse af universitetets undervisningspris til uddeling ved årsfesten.

Specialpris for forskningsbaseret læring tildeles underviser(e), der i særlig grad formår at tilrettelægge forskningsbaserede læringsforløb med fokus på faglig viden og kompetencer til videnproduktion for at støtte udviklingen af akademiske kompetencer.

Med tildeling af prisen følger et beløb på 20.000 kr.

Specialpris for samspil med omgivelser tildeles underviser(e), der i særlig grad tilbyder læringsforløb, hvor studerende indgår i professionelle samspil med det omgivende samfund, og derigennem skabe værdi for samfundet og udvikle de studerendes engagement i konkrete problemstillinger.

Med tildeling af prisen følger et beløb på 20.000 kr.

Specialpris for interaktion og IT tildeles underviser(e), der i særlig grad designer læringsforløb med fokus på faglig interaktion og feedback for at skabe værdi med afsæt i diversitet blandt de studerende og understøtte udviklingen af personlige og interpersonelle kompetencer.

Med tildeling af prisen følger et beløb på 20.000 kr.

 


 Kandidater af de fire undervisningspriser kan indstilles af alle fakultetets medarbejdere og studerende.  Med baggrund i indstillingerne tildeles priserne af fakultetets Vice-institutledere for uddannelse.

Vinderen af fakultetets hovedpris bliver automatisk indstillet af fakultetet til SDU's samlede undervisningspris, der uddeles til årsfesten. I 20182019 og 2021 gik SDU's undervisningspris til kandidater fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.


Sådan indstiller du:

  • Indstilling af kandidater til de fire priser skal være ledsaget af et CV inkl. akademisk titel, ca. ½ sides begrundelse og angivelse af, hvilken pris(er) der indstilles til.
  • Samme kandidat kan indstilles til flere priser. Dette skal fremgå tydeligt af indstillingen.
  • En foreslået prismodtager skal være fastansat og fortsat erhvervsaktiv ved SDU.
  • Indstilling af kandidater til priserne - inkl. ovenstående bilag - skal sendes til Dekansekretariatet, office@sam.sdu.dk, senest fredag den 16. april 2021.

Tidligere vindere

Find en oversigt over tidligere vindere her.

Klik her

Sidst opdateret: 02.11.2021