Skip to main content

Arbejde med kvalitetspolitikken

Kvalitetsarbejdet følger et årshjul for fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet. Årshjulet sikrer, at de væsentlige, tilbagevendende aktiviteter i arbejdet med sikring og udvikling af uddannelseskvalitet bliver gennemført til tiden og med inddragelse af relevante aktører.

Årshjulet er centralt i forhold til studienævnenes årshjul, der skal sikre, at studienævnene hen over et helt kalenderår får behandlet kvalitetsaspekter, der er vigtige i forhold til studienævnenes opgave med at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning samt ansvar for at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, blandt andet via inddragelse i evaluering af uddannelse og undervisning samt opfølgning herpå.

Sidst opdateret: 24.02.2023