Skip to main content
SAMF TALENT TRACK

Tre forskere sætter kurs mod nye mål

Tre forskere med et ekstraordinært potentiale er blevet udpeget til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentspor, som støtter yngre forskere i at forfølge nyskabende ideer. Mød forskerne her.

Af Marlene Jørgensen, , 16-09-2021

Det var en glædelig besked, der for nylig tikkede ind hos tre forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU.

De får nemlig en plads i talentsporet ’SAMF Talent Track’, der blev lanceret sidste år for at fremme talentudviklingen blandt fakultetets allerdygtigste yngre forskere.

De tre forskere, der i denne omgang slutter sig til talentsporet og dermed får endnu bedre mulighed for at arbejde med deres visionære ideer, er Anna Schneider-Kamp, Kim Andersen og Mette Søgaard Nielsen.

Sten Rynning, der er prodekan for forskning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, ser frem til at følge de nye forskertalenter.

- Det er helt afgørende at støtte en række forskertalenter på vejen mod at yde banebrydende bidrag, både til gavn for deres egen forskning, forskningsmiljøet på SAMF og samfundet generelt. Det er tre meget lovende forskere og projekter, der har potentialet til at adressere væsentlige samfundsudfordringer, og det bliver spændende at se, hvad de kan drive det til, siger han.

Få et indblik i forskernes ideer og bidrag til forskningen herunder.

Mekanismerne i ulighed i sundhed

Synet på sundhed og sygdom har ændret sig radikalt gennem årene, og sociologiske og antropologiske aspekter er afgørende for at forstå nye tendenser og diskurser inden for sundhedsvæsenet. Og det er disse perspektiver, som Anna Schneider-Kamps forskning skal gøre os klogere på, uanset om det gælder spørgsmål om empowerment, oplevet modstand i relationen mellem læge og patient eller digitaliseringen af sundhedsvæsenet og de medfølgende konsekvenser.

Anna Schneider-Kamp

Målet for Anna Schneider-Kamp er at bidrage til en endnu bedre forståelse af de sociokulturelle processer og mekanismer, der påvirker uligheden i sundhed.

Anna Schneider-Kamp er adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse og tilknyttet forskningsinitiativet Human Health på tværs af SDU.

Læs mere om Annas forskning og visioner her.

 

Når folk undgår nyheder

Omdrejningspunktet for Kim Andersens forskning er folks nyhedsforbrug – eller mangel på samme – og hvordan det påvirker deres politiske overbevisning og engagement. Det er nemlig spørgsmålet om, hvorfor nogle folk ikke forbruger nyheder, som han har sat sig for at undersøge nærmere.

Kim Andersen

Ambitionen er både at bidrage med en nuanceret forståelse af, hvad årsagerne og konsekvenserne af denne nyhedsundgåelse er – men først og fremmest vil Kim Andersen gerne forstå, hvordan disse mennesker igen kan blive forbundet med journalistik.

Kim Andersen er lektor på Center for Journalistik samt en del af det nyetablerede Digital Democracy Centre på SDU.

Læs mere om Kims forskning og visioner her.

 

Netværkets betydning for iværksættere

Mette Søgaard Nielsen interesserer sig for iværksættere, og hvordan de bruger og bliver påvirket af de sociale netværk, de indgår i. Derfor undersøger hun de forskellige former for udveksling og opbakning, som iværksættere møder online såvel som offline, og hvilken betydning det har for både relationen og iværksætternes adfærd, personlige evner og følelsesverden.

Mette Søgaard Nielsen

Det er ikke mindst vigtigt at afsøge nye måder til at forstå, hvordan den sociale støtte og opbakning udfolder sig, fungerer og påvirker iværksættere i en tid, hvor mange udvekslinger er flyttet online, og vi interagerer på nye måder.

Mette Søgaard Nielsen er lektor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, og som den første forsker på fakultetet fik hun sidste år tildelt et af de eftertragtede Young Researcher Fellowships fra Carlsbergfondet.

Læs mere om Mettes forskning og visioner her.

 

Det går Talent Track ud på

Med optagelsen i talentsporet vil Anna Schneider-Kamp, Kim Andersen og Mette Søgaard Nielsen få tilrettelagt en individuel karriereplan, og de kommer undervejs i forløbet til at samarbejde med en mentor, der er en erfaren og anerkendt forsker.

Derudover er Talent Track et forum, hvor forskertalenterne kan netværke og drøfte forskningsspørgsmål og erfaringer med hinanden.

I alt er 11 forskere nu en del af fakultetets talentspor.


Talent Track

Talent Track er et initiativ på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, som støtter yngre forskere med et ekstraordinært potentiale. Hver deltager får tilrettelagt individuelle aktiviteter, der skal booste deres karriere. Initiativet er desuden et forum for netværk og videndeling blandt fakultetets spirende forskertalenter.

Se mere om Talent Track

Redaktionen afsluttet: 16.09.2021