Skip to main content
DA / EN
Forskning

SAMF Tænketank får nye medlemmer

Et nyt hold er sat til fakultetets tænketank, der bidrager med indspark og sparring i forbindelse med indsatser på forskningsområdet.

Af Marlene Jørgensen, , 07-07-2022

Efter sommerferien er nye kræfter klar til at tilbyde skarp rådgivning til fakultetets ledelse.

Det vil ske i fakultetets tænketank, der så dagens lys for to år siden, og som har til opgave at udfordre og kvalificere en række forskningstiltag på tværs af fakultetet.

Det gælder bl.a. arbejdet med funding, evaluering og fremdrift af fakultetets fire tværfaglige klynger og udpegning af nye deltagere til Talent Track – et talentprogram for yngre forskere med et ekstraordinært potentiale.

Prodekan for forskning Sten Rynning siger om sammensætningen af det nye tænketankshold:

- Medlemmerne er nytænkende og erfarne forskere, der repræsenterer forskellige fagligheder på hele fakultetet. Og det er netop tænketankens styrke, at den arbejder på tværs af fagområder og trækker på nogle af de gode, erfarne kræfter, som fakultetet kan byde på. Jeg er overbevist om, at det nye hold vil være stærkt og alsidigt og kan bygge videre på de positive erfaringer fra de første par år.

Her er de nye medlemmer

Fem nye medlemmer tilslutter sig SAMF Tænketank, mens to af de nuværende medlemmer fortsætter som gengangere for at sikre en vis kontinuitet. Medlemmerne er udpeget for en toårig periode med virkning fra 1. august 2022.

De nye medlemmer er:

  • Anne-Mette Hjalager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
  • Egon Noe, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
  • Karin Buhmann, Juridisk Institut
  • Olivier Schmitt, Institut for Statskundskab
  • Patricia Wolf, Institut for Virksomhedsledelse

De medlemmer, der tager endnu en periode, er:

  • Annette Baudisch, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
  • Paul Sharp, Økonomisk Institut

Tænketank lagde godt fra land

Også den nuværende formand for SAMF Tænketank, prodekan for forskning Sten Rynning, giver snart stafetten videre til sin afløser, når han til september ophører i sit virke som prodekan og vender tilbage til sit professorat.

- Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen til den afgående tænketank, der har bidraget med væsentlige perspektiver til fakultetets nye initiativer for at stimulere excellence og tværgående samarbejde. SAMF Tænketank er i sig selv et udtryk for den idérigdom og kollegialitet, som vores fakultet bygger på, siger Sten Rynning.

Foruden de to gengangere og formanden bestod den afgående tænketank af Bent Ole Gram Mortensen, Birgitte Sloth, Brooks Kaiser, Kim Klyver, Klaus Petersen, Mette Præst Knudsen, Thorbjørn Knudsen og Trine Flockhart.

Tænketanken mødes tre gange årligt for at diskutere aktuelle spørgsmål vedr. forskningsområdet. Den første opgave for den nye tænketank bliver at udpege de nye deltagere i Talent Track på den anden side af sommerferien.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2022