Skip to main content
DA / EN

Ny lov om sundhedsdata stiller nye krav til forskning

Betingelserne for forskeres adgang til sundhedsregistre og brug af sundhedsdata ændrer sig, når Danmark i maj 2018 skal leve op til EU’s databeskyttelsesforordning. Derfor støtter Lundbeckfonden et nyt forskningsprojekt, som skal skabe klarhed over de fremtidige regler. Kent Kristensen fra Juridisk Institut står i spidsen for forskergruppen.

Danmark er kendt for at have en unik samling af sundhedsdata og -registre, som rummer et stort potentiale for at forske i bl.a. sygdomme og nye lægemidler. Og dansk sundhedsvidenskabelig forskning er verdensledende på områder, som tager udgangspunkt i disse data. Men den kommende databeskyttelsesforordning fra EU stiller nye krav til, hvordan danskeres sundhedsdata opbevares og bruges.

Blandt andet kommer der til at være strengere krav til researchdesign og dataminimering, hvilket vil sige, at der ikke må indsamles mere information end nødvendigt. Det bliver derfor mere ressourcekrævende at få adgang til sundhedsdata.

Lundbeckfonden giver fire millioner kroner til et nyt forskningsprojekt, som skal kortlægge de fremtidige regler og sikre, at danske forskere fremover kan anvende sundhedsdata til at gøre sundhedsmæssige landvindinger.

- Der er tale om et kompliceret nyt regelsæt, som det er vigtigt at få belyst og tolket grundigt, så der ikke opstår usikkerhed om, hvad der egentlig er tilladt, når det gælder brugen af sundhedsdata. Det er en klar styrke ved projektet, at der er sundhedsvidenskabelige forskere involveret. Det er jo dem, der kender processerne og i sidste ende skal indhente og anvende sundhedsdata korrekt, siger Anne-Marie Engel, der er forskningschef i Lundbeckfonden.

Vil gøre forskningsprocessen lettere
- Vi ved, at forskere bruger enorme ressourcer på at sætte sig ind i reglerne og på at få godkendt forskningsprojekter, men også at debatten om sundhedsdata skaber usikkerhed for både patienter og forskere. Derfor er det afgørende at få skabt klarhed over de nye regler. Det vil dels lette forskningsprocessen og forbedre infrastrukturen for de forskere, som bruger helbredsoplysninger i forskningsøjemed, og det vil samtidig styrke patienternes tillid til dansk sundhedsforskning, siger Kent Kristensen.

Han er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet og står i spidsen for projektet, der tæller førende forskere i sundhedsret, persondataret og sundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Kent Kristensen

Forskergruppen vil være i dialog med et nedsat advisory board, som sikrer, at sundhedsvidenskabelige forskere løbende kan gøre opmærksom på de konkrete udfordringer omkring persondata, som de støder på i planlægningen og udførelsen af deres forskning.

Stor samfundsværdi
- Det har stor betydning for forskere, læger og juridiske medarbejdere at få indsigt i, hvordan den nye EU-forordning udmøntes i praksis. En vigtig del af projektet er at synliggøre reglernes betydning for dansk forskning, og at der fremadrettet stilles større krav til forskere. Det gælder krav om dataminimering, hvor forordningen forudsætter, at forskerne allerede i udformningen af researchdesign skal indtænke reglerne for indsamling og behandling af helbredsoplysninger, siger Kent Kristensen.

De juridiske analyser fra projektet kan desuden indgå som kilde, når myndigheder og domstole skal tage stilling til konkrete sager om brug af sundhedsdata i forskning.

Der bliver løbende mulighed for at følge med i forskningsresultaterne, idet der i projektperioden er planlagt et antal symposier i samarbejde med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber. Derudover kan interesserede orientere sig i de nye regler og retspraksis på et website og i nyhedsbreve og blogs undervejs i projektet, ligesom resultaterne bliver opsummeret i blueprint for at sikre hurtigt overblik over de regler, der gælder i konkrete situationer.

FAKTA:
Projektet ”JURFAST – Juridiske rammer for forskeres anvendelse af sundhedsdata” er støttet med fire millioner kroner fra Lundbeckfonden. Det løber fra september 2017 og tre år frem og gennemføres i samarbejde mellem juridiske og sundhedsvidenskabelige forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Hovedkræfterne bag projektet er Kent Kristensen, lektor på Juridisk Institut ved SDU, Hanne Marie Motzfeldt lektor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet og Jens Søndergaard, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU.

 

For yderligere oplysninger:
Kent Kristensen, principal investigator og lektor i sundhedsret på Juridisk Institut, Syddansk Universitet, på tlf. 5071 4850 eller kkr@sam.sdu.dk

Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden, på tlf. 3912 8000 eller ame@lundbeckfonden.com

SDU satser på open data

Projektet hører under satsningsområdet open data, hvor forskere arbejder for at gøre store mængder data overskuelige.

Læs mere om satsningen

Redaktionen afsluttet: