Skip to main content

Velfærdsløsninger: Tænk som en designer

Nyt forskningsprojekt trækker på disciplinen designtænkning, som kan bidrage til, at flere offentlige organisationer kan bruge de samme velfærdsløsninger.

Det har været vanskeligt at kommercialisere mange af de offentlige-private innovationsprojekter, der er blevet udviklet over de sidste fem-seks år. Ifølge Majbritt Rostgaard Evald, der i mange år har forsket i emnet, så er løsningerne ofte for lokale.

Derfor vil hun og kolleger tilføre en ekstra dimension til samarbejdet mellem offentlige og private organisationer: Designtænkning kan visualisere velfærdsløsningerne og involverer desuden forskellige brugere tidligt i innovationsprocessen.

- Fordi designere er gode til at sætte sig ind i brugernes behov, ser de andre perspektiver end fagpersoner gør. Design kan også bruges til at få italesat parternes tavse viden og derved hurtigere skabe forståelse og ahaoplevelser i samarbejdet, siger SDU-lektoren.

I projektet vil hver velfærdsløsning, som udvikles, blive afprøvet i tre kommuner. Det skal sikre, at løsningerne ikke bliver for lokale og ikke mister deres kommercielle potentiale.

Læs mere om det nye projekt, som er støttet med i alt 11 millioner kroner. 

Redaktionen afsluttet: 24.08.2016