Skip to main content
Jura

Nyt projekt skal styrke borgernes retssikkerhed

Et netop opstartet forskningsprojekt undersøger, hvorfor nogle borgere ikke får den retshjælp, som de har ret til. De første resultater vil være klar til efteråret.

Eksisterende forskning og rapporter viser, at nogle borgere ikke får den retshjælp, som de har ret til. Det gælder især for borgere, der geografisk har langt til det nærmeste retshjælpskontor, og for borgere, der er socialt udsatte.

Ole Hammerslev, professor i retssociologi ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, er leder af et netop opstartet forskningsprojekt og forklarer projektets bidrag: 

- Adgang til retshjælp er grundlæggende for borgernes retssikkerhed. Den eksisterende forskning koncentrerer sig om borgere, der allerede har opsøgt retshjælp. Vi ved dog, at der er borgere, der aldrig opsøger retshjælp, selvom de har et behov for juridisk bistand. Men vi ved ikke, hvorfor de ikke gør det.

- Forskningsprojektet bidrager med ny viden, idet vi kortlægger de udfordringer, som borgerne oplever i forhold til at opsøge retshjælp, og til efteråret præsenterer vi de første resultater.

Er retshjælp et ukendt begreb?

Den danske retshjælpsordning og reglerne om fri proces skal sikre, at borgere har adgang til juridisk bistand, men i praksis er der noget, der går galt.

- Nogle borgere får ikke den hjælp, som de på papiret er berettiget til. Projektet undersøger, hvorfor særlige segmenter af borgere ikke benytter sig af tilbud om retshjælp: Hvad er det for fysiske og mentale barrierer, der gør, at borgere ikke opsøger retshjælp, siger Ole Hammerslev og tilføjer:

- Er retshjælp for mange et ukendt begreb? Eller er de eksisterende tilbud om retshjælp ikke attraktive, for eksempel fordi der er for langt til det nærmeste retshjælpskontor? Forskningsprojektet inddrager borgerne, for vi er nødt til at have viden om deres oplevelser, hvis vi skal have en retshjælpsordning, der virker for alle i praksis.

Fokus på borgernes oplevelser

I april 2020 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der skal undersøge retshjælpsordningen og reglerne om fri proces. Adskillige rapporter, især fra tænketanken Justitia, understreger, at nogle borgere har vanskeligt ved at få adgang til retshjælp.

Justitias rapporter og Justitsministeriets udvalg fokuserer på reglerne, men ikke på borgernes oplevelser af det juridiske system. Her har forskningsprojektet en særlig berettigelse, understreger Ole Hammerslev:

- Med forskningsprojektet får vi en unik viden om borgernes virkelighed, som er nødvendig for at kunne udarbejde en retshjælpsordning, der kan møde borgerne, hvor de er, og hjælpe dem med at få løst deres retlige problemer. Dermed bidrager forskningsprojektet med viden, der er helt central for den politiske dagsorden.

Projektet er finansieret af SDU og Østifterne.


Mød forskeren

Ole Hammerslev er professor på Juridisk Institut

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.05.2020