Skip to main content
DA / EN
Organisation

Nyt institut på Syddansk Universitet

Institut for Erhverv og Bæredygtighed ser dagens lys på SDU. Instituttet styrker de syddanske virksomheder og samfundet i bred forstand og bidrager til at adressere væsentlige udfordringer inden for miljø og bæredygtighed.

Af Marlene Jørgensen, , 09-01-2024

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har etableret et nyt institut – Institut for Erhverv og Bæredygtighed – som samler universitetets erhvervs-, miljø- og ressourceøkonomiske aktiviteter i Esbjerg, Kolding og Sønderborg i ét institut.

Instituttet er hjemsted for forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for bl.a. entreprenørskab, business-to-business-relationer, marketing og forbrugeradfærd samt ressource- og cirkulær økonomi. Og sammen med Institut for Virksomhedsledelse udgør Institut for Erhverv og Bæredygtighed grundstenen i Syddansk Universitet Business School.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Peter Møllgaard, siger:

- Med Institut for Erhverv og Bæredygtighed skaber vi en platform i Jylland for vidensudveksling om, hvordan erhvervslivet påvirker miljøet og klimaet, og hvordan vi kan sikre bæredygtig ledelse og virksomhedsdrift.

Viden for og med virksomheder

Institut for Erhverv og Bæredygtighed har ca. 70 medarbejdere, og det ledes af Christian Elmelund-Præstekær, der desuden er viceleder af Syddansk Universitet Business School.

En vigtig ambition med det nye institut er at videreudvikle og styrke det allerede gode samspil med omgivelserne, hvor det nye institut bliver en stærk platform for SDU’s samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder, regionalt, nationalt og internationalt.

Institutleder på Institut for Erhverv og Bæredygtighed, Christian Elmelund-Præstekær, siger:

- Det er vigtigt for mig, at vi fortsat laver viden for og med virksomhederne i regionen, og at vi bestræber os på at nå endnu længere i arbejdet med at ruste vores omgivelser til fremtiden og aktuelle udfordringer lokalt og globalt. Det gælder bl.a. aktiviteter inden for livslang læring, og jeg glæder mig til at indgå i dialog om det – både eksternt med vores gode partnere og i relation til universitetets indsats SDUx.

To nye uddannelser på vej

Blandt de første opgaver for det nye institut bliver også at opbygge to nye kandidatuddannelser, som skal imødekomme nuværende og fremtidige behov på arbejdsmarkedet.

Det gælder en ny cand.merc.-profil i hhv. Data Driven Business Development på SDU i Kolding og Sustainability Management på SDU i Esbjerg.

Uddannelserne optager de første studerende til september 2024, og de er begge en del af uddannelsesporteføljen på Syddansk Universitet Business School.

Følg Institut for Erhverv og Bæredygtighed

Følg med i aktiviteterne på Institut for Erhverv og Bæredygtighed på instituttets LinkedIn og X.

Instituttets hjemmeside er under opbygning, men kan findes her.

Redaktionen afsluttet: 09.01.2024