Skip to main content
DA / EN
Ny institutleder

Ny institutleder på nyt erhvervsøkonomisk institut

Christian Elmelund-Præstekær skal stå i spidsen for et nyt, stort institut med aktiviteter på SDU’s campusser i Esbjerg, Kolding og Sønderborg.

Af Marlene Jørgensen, , 28-09-2023

Når SDU til årsskiftet samler de erhvervs-, miljø- og ressourceøkonomiske aktiviteter i Esbjerg, Kolding og Sønderborg i ét institut, bliver det Christian Elmelund-Præstekær, der skal opbygge og lede det nye institut.

Christian Elmelund-Præstekær er en erfaren leder og allerede et kendt ansigt på SDU. Han kommer fra en stilling som centerchef i Faaborg-Midtfyn Kommunes Center for Opvækst & Læring, hvor han har været ansat siden 2019. Og før det har han gjort karriere på SDU – senest som institutleder, men også som studieleder og forsker med speciale i politiske reformer og forandringsprocesser og politisk, strategisk kommunikation på Institut for Statskundskab, hvor han havde sin gang i årene 2005-2019.

I sin nye stilling kommer Christian Elmelund-Præstekær til at stå i spidsen for et institut med ca. 70 medarbejdere og med forsknings- og uddannelsesaktiviteter på SDU’s tre jyske campusser.

Erfaren leder med stor viden om SDU

En af hans første opgaver bliver at være med til at opbygge og udvikle det nye institut, der er en sammenlægning af det nuværende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og store dele af Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi på SDU.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Peter Møllgaard siger om valget af den nye institutleder:

- Jeg er rigtig glad for, at vi med Christian har fundet en erfaren leder, som kan påtage sig den spændende opgave, det er at skabe et nyt erhvervsøkonomisk kraftcenter i Jylland. Han kombinerer en dyb viden om SDU med ledererfaring fra SDU og fra den offentlige sektor. Det kan han bringe i spil i opgaverne med integration af det nye institut – kulturelt, økonomisk og organisatorisk.

Synergi og samarbejde

Som institutleder får Christian Elmelund-Præstekær også en vigtig funktion som viceleder af Syddansk Universitet Business School, hvor han i samarbejde med business school leder Kristin B. Munksgaard og den anden viceleder, institutleder Dannie Kjeldgaard skal videreudvikle universitetets erhvervsøkonomiske uddannelser og styrke samspillet med omverdenen yderligere.

Christian Elmelund-Præstekær siger om sin nye stilling og tilbagevenden til SDU:

- Jeg glæder mig til at komme tilbage til SDU – til kendte rammer, hvor jeg kan bruge min ledelseserfaring fra både SDU og Faaborg-Midtfyn Kommune i en ny sammenhæng. Jeg er især optaget af ledelsesopgaven med at samle de to institutter og få skabt mest mulig synergi ud af de mennesker og styrker, vi har – både forsknings- og uddannelsesmæssigt, men også ved at videreudvikle samarbejdet med det samfund, vi er en del af, siger han og tilføjer:

- En anden indsats, jeg vil have fokus på, er området for efter- og videreuddannelse. Som samfund har vi brug for opkvalificering og ny viden, og der er et særligt potentiale i at skabe nye muligheder for efteruddannelse i samarbejde med aftagere i erhvervslivet og det offentlige. Det arbejde ser jeg meget frem til at tage del i.

Christian Elmelund-Præstekær tiltræder stillingen som institutleder den 1. november 2023.

Privat bor han i Faaborg, er gift og har to børn, og i fritiden kører han racercykel, løber og hører musik, når tiden tillader det.

Blå bog

  • Christian Elmelund-Præstekær kommer fra en stilling som centerchef for Center for Opvækst & Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han var fra 2014-2019 hhv. studieleder og institutleder på Institut for Statskundskab på SDU og før det forsker samme sted.
  • Han er uddannet cand.scient.pol. på SDU, hvor han også har sin ph.d. fra (2009).
  • Han er desuden engageret i foreningsarbejde og har også været medlem af kommissioner, styregrupper og lign.

Redaktionen afsluttet: 28.09.2023