Skip to main content

Kjeld Møller Pedersen får ny rolle

Når november bliver til december, bliver dagligdagen på Økonomisk Institut på SDU én iderig og afholdt medarbejder fattigere. Her overgår Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik, som næsten 74-årig til professor emeritus.

Af Christian Hansen-Krogsgaard, , 29-11-2022

Det er en i offentligheden kendt professor, der om lidt overgår til en ny rolle. Kjeld Møller Pedersens historie ved Syddansk Universitet går mange år tilbage. I 1975 blev han ansat som adjunkt på universitetet, og 10 år senere, i 1985, blev han udnævnt til landets første professor i sundhedsøkonomi.

Siden fulgte en karriere væk fra Syddansk Universitet. Først med fire år som amtssundhedsdirektør i det daværende Vejle Amt, inden han i 1991 blev koncerndirektør i LEGO Group. I 1999 vendte han tilbage til Syddansk Universitet, hvor han lige siden har været professor i sundhedsøkonomi-og politik. 

En aktiv stemme i debatten

I sin tid på Syddansk Universitet har Kjeld Møller Pedersen udmærket sig ved mange forskellige aktiviteter – fra forskning og undervisning over vejledning af speciale-og ph.d.-studerende til deltagelse i den løbende sundhedspolitiske debat. Længe før universitetslovens ord om at deltage aktivt i den offentlige debat, var det for ham en naturlig opgave. 

Bevæbnet med sin iver efter at bidrage til oplysning og debat, har han været et værdsat indspark i den offentlige, sundhedsøkonomiske-og sundhedspolitiske samtale. Et indspark der nåede sit højdepunkt i forbindelse med coronapandemien, der satte hans område højt på dagsordenen og resulterede i, at han i 2021 var blandt de mest citerede kilder. I december 2020 udkom han desuden med den første bog om beslutningerne i kølvandet på pandemien.  

Kjeld Møller Pedersen kan se tilbage på medlemskab af en række centrale udvalg og kommissioner på sundhedsområdet.  Senest som medlem af det udvalg, der har rådgivet skiftende regeringer om supersygehusene, ligesom han i dag er næstformand i en kommission for det grønlandske sundhedsvæsen.  

Han har desuden skrevet eller været medforfatter til lærebøger om sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og forebyggelse og ledelse i sundhedsvæsenet. Dette foruden de sædvanlige videnskabelige artikler.

Fortsætter som professor emeritus

Om end hverdagen bliver anderledes for Kjeld Møller Pedersen i det nye år, slipper han ikke helt sit bånd til SDU. Han fortsætter sin formelle tilknytning, idet han overgår til professor emeritus. Det betyder, at han fortsat er tilknyttet Syddansk Universitet og kan bidrage med den store viden, han har oparbejdet i sine mange år i faget. Til det knytter han selv følgende kommentar: 

”Jeg regner ikke med umiddelbart at trække mig fra den dagsaktuelle sundhedspolitiske debat, ligesom jeg har startet et forskningsprojekt om udviklingen af det danske sundhedsvæsen i de sidste godt to hundrede år, som jeg regner med at afslutte i løbet af et par år”. 

Institutleder på Økonomisk Institut, Lone Grønbæk Jørgensen, knytter følgende kommentar til Kjelds mangeårige indsats:  

”Siden Kjeld for små 50 år siden startede sin videnskabelige karriere på SDU, har han på forbilledlig og yderst kompetent vis bragt sin forskning i spil i samfundet. Han har altid stillet sin viden til rådighed i den offentlige debat, og han har villigt stillet op i diverse ekspert- og rådgivningsudvalg. Kjeld har formået at vise i sin handling, at økonomi som videnskab har et bredt anvendelsesområde. Jeg vil, som institutleder på Økonomisk Institut, gerne takke Kjeld for hans mangeårige og dedikerede indsats på universitetet som forsker, underviser og formidler”.

 

Afskedsforelæsning og reception den 1. december

Der er afskedsforelæsning og afskedsreception for Kjeld på SDU d. 1. december kl. 14.00 -17.00.

Redaktionen afsluttet: 29.11.2022