Skip to main content
DA / EN
SDU Just SOciety Program

SDU vil styrke samfundsinstitutioner i udlandet

Med en ny strategisk satsning vil SDU være med til at opbygge og styrke stabile og legitime institutioner i lande, der er udfordret på de områder.

Af Marlene Jørgensen, , 20-12-2019

Den skandinaviske model med stærke og retfærdige institutioner, velfærdspolitik og et højt niveau af tillid har længe vakt international opsigt.

Nu igangsætter SDU et initiativ, hvor forskere fra Institut for Statskundskab og Juridisk Institut går sammen om at udbrede viden om rets-, forvaltnings- og velfærdsspørgsmål rundt om i verden. Det sker ud fra en ambition om at bidrage til udviklingen af stærke og bæredygtige samfundsinstitutioner, der falder under verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

- Når det gælder velfærdspolitik og offentlig forvaltning, retter mange blikket mod Danmark og resten af Skandinavien. Det er derfor på områder som disse, hvor vi kan gøre en forskel ved at dele viden og ’best practices’ med de lande, der arbejder på at skabe mere bæredygtige samfund, siger Marianne S. Ulriksen.

Rejsehold rykker ud

Hun er lektor ved Institut for Statskundskab og står i spidsen for projektet ”SDU Just Society Program”, der er et af fire nye strategiske indsatsområder på SDU.

Ideen er, at der skal oprettes et kombineret forsknings- og undervisningsprogram, hvor et ’rejsehold’ af forskere drager ud i verden for at undervise og samarbejde med myndigheder, undervisningsinstitutioner, private virksomheder og civilsamfund om bæredygtige samfundsløsninger.

- Det kan f.eks. være et spørgsmål om, hvilken socialpolitik det er muligt at få politisk opbakning til. Eller det kan handle om øget brug af digitalisering, hvor der er gode erfaringer at trække på fra de danske myndigheder og domstole, siger Marianne S. Ulriksen og fortsætter:

- Det ligger os meget på sinde, at vi ikke skal overføre den danske model direkte til lande som Sydafrika, Tanzania eller Kina, for der vil være forskellige behov og ønsker lokalt, som vi vil tage udgangspunkt i og tilpasse løsningerne til.

SDU Just Society Program

  • Formålet med projektet er at understøtte opbygningen, udviklingen og udbredelsen af stærke og bæredygtige samfundsinstitutioner og -løsninger ude i verden gennem forskningsbaseret undervisning.
  • Projektet er forankret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor det gennemføres i et samarbejde mellem forskere på Institut for Statskundskab og Juridisk Institut.
  • Projektet starter i efteråret 2020 og løber tre år frem.

En fælles indsats

Forskerne har allerede indgået samarbejder i Afrika, Mellemøsten og Kina, hvor velfærdsstaten får stadig større bevågenhed, men samtidig er udfordret af bl.a. sociale og økonomiske problemer.

Derudover er det planen at indgå nye samarbejder med f.eks. FN-organisationer, internationale NGO’er og fonde, ligesom der herhjemme er interesse for projektet fra flere sider, heriblandt Udenrigsministeriet, Tænketanken Justitia og Folketingets Ombudsmand.

For at flest mulige får glæde af projektet, vil de forskellige undervisningsmoduler og kurser blive tilgængelige online, efterhånden som de udvikles. Og de kan desuden inddrages i de verdensmåls-uddannelser, som SDU er ved at skabe.

Læs om alle fire nye indsatsområder i artiklen "SDU satser på fire nye initiativer".

Topfoto: Sanne Timmermann

Mød forskeren

Marianne S. Ulriksen er ansvarlig for universitetets strategiske satsning ”SDU Just Society Program”. Hun er lektor på Institut for Statskundskab, hvor hun beskæftiger sig med socialpolitik, staters udvikling og velfærdsstatsreformer, og hun har i perioden 2000 til 2016 boet og arbejdet i følgende lande i Afrika: Tanzania, Namibia, Nigeria, Botswana og Sydafrika.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.12.2019