Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekt i samarbejde med UC Syd: Hvilken betydning har skolelederen for inklusion?

Et nyt ph.d.-projekt skal sætte fokus på skolelederens betydning for øget inklusion i den danske folkeskole. Det er kommet i stand i samarbejde mellem Syddansk Universitets campus i Esbjerg og University College Syddanmark.

Inklusion er et af målene i skolereformen, og i 2015 skal 96 procent af skolesøgende børn inkluderes i folkeskolen. Spørgsmålet er, hvilken betydning skolelederen har for at nå dette mål, og det skal et nyt ph.d.-projekt afklare.

Projektet, som påbegyndes i efteråret 2015, er et samarbejde mellem SDU’s campus i Esbjerg og University College Syddanmark, der står for finansieringen. Den ph.d.-studerende får både snitflader til det nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion ved UC Syd og Center for Professionsforskning på SDU.

Håbet er, at den nye aftale vil føre til et større samarbejde mellem parterne.

Redaktionen afsluttet: 19.06.2015