Skip to main content

Professor fortsætter som formand for taksationsmyndighed

Professor Bent Ole Gram Mortensen er genudnævnt som formand for den taksationsmyndighed, der vurderer, om boligejere lider et værditab, når der bliver opført vindmøller i nabolaget.

De næste to år skal Bent Ole Gram Mortensen, professor i miljø- og energiret ved SDU, stå i spidsen for den såkaldte taksationsmyndighed i Region Syddanmark.

Myndighedens opgave er at tage stilling til, om der skal tildeles erstatning for værditab til ejere af beboelsesejendomme, der bliver naboer til nye vindmøller.

Der bliver typisk truffet afgørelser to-tre gange årlige om erstatningssager i den syddanske region. Antallet af omfattede beboelsesejendomme afhænger af de pågældende vindmølleparker, der er projekterede.

Overfører det til sin forskning
SDU-professoren trækker på erfaringerne fra formandsposten i sin forskning i miljø- og energiret.

- Jeg bruger arbejdet i taksationsmyndigheden som et feltstudie i min forskning og min undervisning. Derudover arbejder jeg på en kommentar til VE-loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi) og en række retsøkonomiske artikler, hvoraf én allerede indgår i pensum på én af SDU’s jurauddannelser, fortæller Bent Ole Gram Mortensen fra Juridisk Institut.

Han leder endvidere forskningsspydspidsen Erhvervsforvaltningsret, deltager i SDU Energy Club og er medlem af uddannelsesudvalget på Civilingeniør i energiteknologi.

Han er udpeget af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Posten er langtfra ny for professoren, der nu er blevet udpeget for tredje gang.

Mød forskeren

Bent Ole Gram Mortensen er professor ved Juridisk Institut

Se forskerprofil

Redaktionen afsluttet: 07.02.2017