Skip to main content

Digitalisering styrker forretningen – og alle kan være med

Et nyt projekt skal inspirere små og mellemstore virksomheder til at digitalisere deres forretningsmodel ved at udnytte potentialet i data.

Mange store virksomheder skaber ny og forbedret forretning på baggrund af den øgede digitalisering af stort set alle aspekter af samfundet. Nye forretningsmodeller, som bygger på store datamængder, algoritmer, sensorer og tingenes internet udgør et enormt vækstpotentiale for virksomheder globalt. Projektet DigiB2B sætter fokus på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan navigere i en virkelighed, hvor data og digitalisering i stigende grad er dagsordensættende.

Digitalisering rummer et stort potentiale for små og mellemstore virksomheder. Men mange mindre virksomheder oplever betydelige, strategiske udfordringer ved at gennemføre en digital transformation. Industriens Fond har besluttet at fokusere specifikt på de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder oplever, når målsætningen om en øget digitalisering af forretningsmodellen skal realiseres,” udtaler Mads Lebech, adm. direktør hos Industriens Fond om baggrunden for fondens bevilling på 2,72 mio. kroner til projektet DigiB2B, der gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Fonden tog sidste år initiativ til en temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller. I den forbindelse har fonden støttet en god håndfuld projekter om digitalisering i dansk erhvervsliv.

DigiB2B-projektet kan være med til at afmystificere digitaliseringsbegrebet, og som led i projektet udvikles et diagnosticeringsværktøj, så en virksomhed kan få et konkret indblik i sin egen situation i en digital kontekst. Desuden har projektet fokus på, hvordan virksomheden kan skabe, levere og indfange værdi gennem digitale forretningsmodeller. Målet er at gøre det hele så håndgribeligt som muligt,” fastslår Mads Lebech.

Starter med en kortlægning af digitaliseringserfaringer
DigiB2B-projektet kortlægger de erfaringer, som små og mellemstore virksomheder gør sig, når de er i gang med eller har gennemført en digital transformation af deres egen forretning. Fællesnævneren for de virksomheder, der deltager i projektet er, at de opererer på B2B-markedet (B2B). Men derudover repræsenterer de en bred palette af tilgange til digitalisering.

Digitalisering handler om andet og mere end at lave en webshop eller om at have et velfungerende it-system til at understøtte kunderelationer. En øget digitalisering af flere dimensioner i forretningsmodellen påvirker store dele af virksomheden og berører både kunder og medarbejdere. Men den kan også give betydelige konkurrencefordele. Derfor bør digitalisering være højt på agendaen for alle virksomheder – uanset størrelse og branche – og med det nye projekt vil vi bane vejen for, at små og mellemstore virksomheder i højere grad digitaliserer forretningen,” fortæller René Chester Goduscheit, der er professor MSO ved Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet, og som skal lede DigiB2B-projektet.

Projektpartnere, proces og produkt på nettet
Ud over de to universiteter består partnerkredsen af rådgivningsvirksomheden Delendorff Advisory, GTS-instituttet Force Technology, Tænketanken DEA og klyngeorganisationen Lifestyle & Design Cluster. I praksis består projektet af en række arbejdspakker, der indledningsvist analyserer 20 konkrete virksomheders digitaliseringsniveau, udtænker og bygger diagnosticeringsværktøjet, tester og justerer værktøjet sammen med 30 andre virksomheder og slutteligt arbejder for at øge brugen af værktøjet i erhvervslivet generelt. Værktøjet kan inspirere på områder som for eksempel datadrevne services, digitaliserede kunde- og leverandørrelationer og prissætning, men giver også indsigt i, hvordan andre virksomheder har arbejdet med digitalisering, og hvad virksomhederne selv kan gøre for at øge digitaliseringen af deres forretningsmodel.

Yderligere oplysninger
René Chester Goduscheit, professor MSO ved Institut for Marketing & Management: rene@sam.sdu.dk og 26350699

Mød forskeren

René Chester Goduscheit er professor MSO ved Institut for Marketing & Management, hvor han forsker i innovation, nye forretningsmodeller og forretningsudvikling.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 22.02.2018