Skip to main content
Nye bevillinger til SAMF

SAMF-forskere modtager 9,1 mio. kroner fra Carlsbergfondet

Seks forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU får del i årets Carlsberg-bevillinger. Forskerne får dermed mulighed for at forfølge nye forskningsideer og for at følge igangværende forskning helt til dørs.

Af Marlene Jørgensen, , 04-12-2020

Den opbakning, som iværksættere møder i en offline sammenhæng, har stor indflydelse på deres trivsel og adfærd, men hvordan går det, når aktiviteten rykker ind på sociale medier?

Hvordan kan man opbygge et samfund med en mere retfærdig politik på tværs af generationer?

Hvorfor når EU-lovgivere regelmæssigt frem til lovgivningsmæssige kompromisser bag lukkede døre, når de har forpligtet sig på det modsatte?

Hvordan ser europæere på 50 år og derover på vigtige problemstillinger i et aldrende Danmark og Europa, og hvilke politiske tiltag kan adressere udfordringerne?

De forskningsspørgsmål får fire forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU nu en Carlsberg-bevilling til at udforske, mens to forskere får støtte til infrastruktur og konferencer.

Første Young Researcher Fellowship til SAMF

For første gang tilfalder et af de eftertragtede Young Researcher Fellowships en forsker på fakultet. Det er lektor Mette Søgaard Nielsen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der modtager bevillingen, som gives til yngre, fremragende forskere til at etablere deres egen forskningsgruppe.

Mette Søgaard Nielsen har fået 4,5 mio. kroner til sit projekt ”Support exchange: The effect on entrepreneurial performance in an uncontrollable online world”.

Projektet fokuserer på, hvordan iværksættere kan håndtere positive som negative udvekslinger online – både mentalt og økonomisk. Læs mere om projektet her.

De får også bevillinger

Professor Jørgen T. Lauridsen fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi har modtaget 2,5 mio. kroner fra Carlsbergfondet Forskningsinfrastruktur til den danske del af en europæisk survey ”SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)”.

Bevillingen skal bruges til at indsamle de resterende projektdata blandt danskere på 50 år og derover om deres aldring, sundhed og socioøkonomiske forhold. Læs mere her.

Derudover får professor Pieter Vanhuysse og professor MSO Christilla Roederer-Rynning, begge fra Institut for Statskundskab, hver en bevilling til en monografi.

Pieter Vanhuysse modtager 1.009.000 kroner til sit projekt “Building sustainable societies with intergenerationally just policies? A multidimensional analysis for Denmark and 31 OECD countries, 1995-2015”. Læs mere om projektet her.

Christilla Roeder-Rynning modtager 904.000 kroner til sit projekt ”Passage to bicameralism? Probing Europe’s legislative power”. Læs mere om projektet her.

De sidste to bevillingsmodtagere ved årets uddeling er professor Peter Sandholt Jensen og professor Paul Sharp fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Peter Sandholt Jensen modtager godt og vel 80.000 kroner til forskningsinfrastruktur i forbindelse med projektet ”Socio-economic Effects of Vaccines”, som du kan læse om her.

Og endelig modtager Paul Sharp 60.000 kroner til konferencen ”Ninth CEPR Economic History Symposium”, som du kan læse om her.

I alt er der i år tildelt 9,1 mio. kroner fra Carlsbergfondet til forskning og nye projekter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU.


Redaktionen afsluttet: 04.12.2020