Skip to main content
DA / EN

850.000 kroner til forskning i jordfordeling

Borgerne på landet får en bedre livskvalitet, hvis vi opdeler åbne arealer på en anden måde end i dag.

Lektor ved Center for Landdistriktsforskning, Pia Heike Johansen, er af ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource” bevilget en lille million kroner til at dokumentere effekterne for landdistriktsudvikling af en gentænkning af jordfordelingen i Danmark. 

I projektet skal hun med samarbejdspartnere afprøve, om en anden fordeling af de åbne arealer på landet kan opfylde de forskellige interesser og behov, der skal tilgodeses. For eksempel at intensiv landbrugsproduktion bliver samlet på frugtbare jorde, og landbrugsdrift med græssende dyr samles på større arealer i ådale. Det gavner landbruget og naturen og øger de rekreative muligheder for beboerne i området. Ud over landdistriktsudvikling vil projektet også dokumentere gevinsterne for bedriftsøkonomi, natur, vandmiljø samt rekreative muligheder.   

Resultatet af den anderledes jordfordeling ville være attraktive landdistrikter med flere herlighedsværdier og mindre transport på vejene med tunge landbrugsmaskiner.

Det skal blive bedre at bo på landet

Udfordringen for landdistrikterne har længe været, at især de unge flytter til de større byer og bliver boende der. Det er altså vigtigt at finde ud af om en nytænkning af jordfordelingen kan være med til at få nogle familier til at flytte på landet.

- En fælles omprioritering af jorden kan betyde, at kommunerne nemmere ville kunne styrke eller skabe gode omgivelser for beboere og derved fastholde dem i landområderne, siger Pia Heike Johansen. 

En af ulemperne er, at mange børn og unge i dag flytter fra landsbyerne med en oplevelse af at have været spærret inde og altid være afhængig af andres velvillighed i forhold til kørsel. 

Med en anden opdeling af arealerne vil man for eksempel kunne indtænke bedre forbindelser til bløde trafikanter mellem lokalsamfund og landsbyer og provinsbyer. Det vil skabe større mulighed for egen transport på cykel og være med til at nedsætte behovet for offentlig transport. 

Projektet vil over de næste fire år arbejde med at udnytte den fulde samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling i tre til fem case-områder, som landkommunerne selv har udvalgt. Realdania, som er en af de 15 parter i ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource”, har i alt bevilget 10 millioner kroner til at gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsværdierne i case-områderne.

Læs mere om projektet

Redaktionen afsluttet: 03.08.2015