Skip to main content

Hvordan løser vi udfordringerne med biodiversiteten?

Naturens mangfoldighed er i tilbagegang med stor hast, fordi vi som samfund bruger naturressourcer og landareal til bl.a. skovbrug og landbrug. Derfor bliver vi nødt til at gentænke, hvordan vi bruger vores ressourcer, så vi kan bevare naturen. Det mener professor Brooks Kaiser fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Af Tanya Møller Knudsen, , 25-09-2020

Biodiversiteten i den danske natur står midt i en krise. Antallet af dyre- og plantearter er faldende, og mange eksperter sammenligner nu biodiversitetskrisen med klimakrisen på visse punkter. Der er ikke nok plads til dyr, planter og levende organismer. Vi er i Danmark og resten af verden afhængige af biodiversitet, da økosystemer er med til at sørge for, at vi kan få ren luft og frisk vand.

I dag kan man ikke tale om biodiversitet uden at tale om økonomi. Forklaringerne på tabet af biodiversitet er bl.a. befolkningstilvækst og vores stigende forbrug af verdens ressourcer.

Hvis man vil løse den manglende biodiversitet, er et af de første skridt at sætte fokus på problemet. Derfor blev der efter sommerferien afholdt symposium på SDU, hvor man netop diskuterede udfordringerne og løsninger på den faldende biodiversitet.

- Teknologi kan være en del af løsningen på biodiversitetskrisen, lyder det fra professor Brooks Kaiser. Hun var en af deltagerne til symposiet, og i nedenstående video fortæller hun bl.a. om, hvilke andre løsninger der findes på problemet.

Topfoto: Unsplash

Mød forskeren

Brooks Kaiser er professor med speciale i miljø- og ressourceøkonomi, og hun er ansat ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.09.2020