Skip to main content
DA / EN

Marie Curie-bevilling til SDU-forsker

Postdoc Danita Catherine Burke modtager et ’Marie Curie Individual Fellowship’ på 1,4 millioner kroner. Pengene skal bruges til at undersøge, hvorfor nogle interesseorganisationer kan få observatørstatus i det mellemstatslige samarbejde i Arktisk Råd, mens andre er mindre velkomne.

Arktis står ikke kun højt på den internationale politiske dagsorden. Interesseorganisationer ønsker også at få adgang til det mellemstatslige forum Arktisk Råd, som samarbejder om væsentlige arktiske udfordringer, især  bæredygtig økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse.

Mens Verdensnaturfonden, WWF har haft status som observatør i Arktisk Råd siden 1998, er det ikke lykkedes Greenpeace at slippe gennem nåleøjet. Men hvorfor bliver de to organisationer vurderet forskelligt?

Det er spørgsmålet, som Danita Catherine Burke fra Center for War Studies, skal undersøge. Hun har fået tildelt et Marie Curie-stipendium på 1,4 millioner kroner til projektet fra Det Europæiske Forskningsråd.

 

 

 

 

Der mangler klare retningslinjer
Hendes aktuelle studie har vist, at interesseorganisationers rolle i det Arktiske Råd er mere uklar end staters rolle, selvom de kan overvære forhandlingerne på lige fod med ikke-arktiske stater som Japan og Tyskland, der også har status som observatør.

Danita Catherine Burke har interviewet en række diplomater og repræsentanter fra de arktiske stater og fra Arktisk Råd.

- Observatørernes rolle i rådet bliver tit omtalt alene med reference til stater, men når det gælder interesseorganisationer er det en gråzone. Det er ikke tydeligt, hvilke kriterier der skal opfyldes for, at ikke-statslige aktører som interesseorganisationer kan blive indlemmet i rådet, siger Danita Catherine Burke.

Marie Curie-bevillingen skal derfor bruges til at undersøge, hvordan interesseorganisationer skal agere for at blive inkluderet i fora og institutioner, som i stigende grad er kritiske over for deres indblanding i international politik.

Fokus på Verdensnaturfonden og Greenpeace
I sit projekt vil Danita Catherine Burke se på, om faktorer som interesseorganisationernes struktur, finansielle forhold, legitimitet og grundlag for støtte kan være udslagsgivende for, om de bliver optaget i Arktisk Råd.

- Det bliver blandt andet interessant at finde ud af, hvad det vil kræve for at få observatørstatus i rådet, og om rollen som observatør er prisen værd, lyder det fra Danita Catherine Burke. Projektet løber fra marts 2018 og to år frem.

Marie Curie-bevillingen, der lyder på 200.194 euro, støtter de bedste, mest lovende individuelle forskere til at styrke deres karriereudvikling ved at bedrive forskning i udlandet. Bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd er blandt de mest prestigefulde i Europa.

Mød forskeren

Danita Catherine Burke er postdoc ved Center for War Studies på Institut for Statskundskab. Hendes forskningsområder er internationale relationer, politik og historie i Arktis, diplomatiske forbindelser og Canadas forhold til Arktis.

Kontakt

Arktisk Råd

Arktisk Råd – eller Arctic Council – blev etableret i 1996 og har Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA som medlemmer. Rådet beskæftiger sig med sager af fælles interesse for arktiske stater og indbyggere. En række lande og organisationer har fået tildelt observatørstatus i rådet. Det gælder eksempelvis Indien, Kina, Storbritannien og Tyskland samt organisationer som United Nations, Røde Kors og Verdensnaturfonden, WWF.

Arktisk Råds hjemmeside

Se også

Redaktionen afsluttet: 17.08.2017