Skip to main content

Mød fire alumner fra Matematik-Økonomi

Her giver fire alumner et indblik i, hvordan det er at studere Matematik-Økonomi på SDU, og hvordan deres karriere har formet sig efter studiet. Jakob Collinge (billede) er dataanalytiker hos GF-Forsikring, Niels Nørgaard Pedersen er administrerende direktør på OUH, Peter Andersen er porteføljeanalytiker hos Energinet, og Jakob Thrane Nissen er risikoanalytiker i Sydbank.

“Uddannelsen er det bedste af to verdener.”

Jakob Collinge
Stilling: Dataanalytiker hos GF-Forsikring
Uddannet: Cand.scient.oecon, 2016

 

Hvorfor valgte du uddannelsen?
Jeg har altid haft en stor interesse for matematik. Min interesse gav mig ideen at tage på et brobygningsforløb på Københavns Universitet, hvor en dygtig studerende viste mig hendes egen interesse for særligt statistik, og hvordan hun var gået fra at være bange for statistik til at elske det, ved at arbejde lidt med det på universitet. 

Derfra lå valget imellem Aktuar, Matematik-Økonomi og Anvendt matematik. Valget faldt på Mat-Øk for at kunne komme til Odense. Den daværende Anvendt matematik-uddannelse, som også ligger i Odense, havde et "science år", hvor alle på Det Naturvidenskabelige Fakultet blev undervist i de samme fag, men min interesse var imidlertid udelukkende matematik og dets anvendelser, så derfor faldt valget på Matematik-Økonomi.
 
Hvordan var din studietid?
Min studietid var rigtig god. Jeg har altid godt kunnet lide at lære, og særligt introduktionen til at programmere fangede min interesse, da det gik op for mig, at man ikke behøver vide noget om computere for at blive en rigtig dygtig programmør. 

I min tid havde studiet meget få forelæsninger, men mange øvelsestimer. Det har altid fungeret for mig at arbejde med materialet og indgå i dialog om konkrete opgaver frem for at læse og høre efter. Så særligt den del har fungeret rigtigt godt for mig. På grund af størrelsen af studiet, har der været en gennemgående følelse af at vi, Mat-øk'erne, er blevet prioriteret rigtig højt både fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet. På sin vis er uddannelsen for mig det bedste af begge verdener.
 
Jeg var glad for at læse i Odense, fordi det rent økonomisk ikke var nødvendigt at have et arbejde for at have råd til husleje. Ligeledes var efterspørgslen af Mat-øk’ere høj nok til at de fleste jobansøgninger har givet anledning til samtale eller jobtilbud. Jeg ville ikke have valgt anderledes i dag, hvis jeg kunne. 
 
Hvad laver du i dag?
I dag arbejder jeg med databearbejdning og prissætning af forsikringer i aktuariatet i GF-Forsikring i Odense. Det er særligt evnen til hurtigt at løse nye problemer og interessen for at programmere, der har sat mig i mit nuværende job. 
 
Hvordan endte du i den stilling?
Mit første job efter studiet var en graduate-stilling i Nordea Asset Management, hvor jeg fik mulighed for at prøve kræfter med aktiehandel. Min funktion var originalt at optimere nogle relativt manuelle processer, både gennem programmering, men også ved at bruge data/statistisk analyse til at tage beslutninger om handlestrategier. 

Efter 3 år i København søgte min familie og jeg tilbage til Odense for at stifte familie, og i den forbindelse kom jeg ind til GF-forsikring, og jeg har siddet her siden. 


 


niels noergaard pedersen

“Pga. bredden i Matematik-Økonomi-studiet har jeg kunnet bidrage og gøre en forskel på de hold, som jeg i mit arbejdsliv har haft glæde af at være en del af.”

Niels Nørgaard Pedersen
Stilling: Adm. sygehusdirektør på OUH Odense Universitetshospital
Uddannet: Cand.scient.oecon, 1991


Hvordan var din studietid på SDU?

Det var en tid jeg ser tilbage på med stor glæde. Det var et stort privilegie at have adgang til studiemiljøerne og de faglige miljøer inden for både det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område.

Hvad går dit job ud på?
I dag er jeg administrerende sygehusdirektør på OUH Odense Universitetshospital. Her sidder jeg i direktionen sammen med både lægelige og sygeplejefaglige direktører. Det er vores opgave sammen at skabe rammerne for at læger, sygeplejersker og alle øvrige faggrupper kan udøve deres fag til glæde for patienterne. Som administrerende sygehusdirektør har jeg en særlig rolle ift. den strategiske og økonomiske styring. 
 
Hvordan endte du der?
Jeg kom til at arbejde med at tilvejebringe ledelsesinformation og data til sygehusene i det daværende Vejle Amt. Herfra kom jeg til at beskæftige mig med planlægning, IT, kvalitet, økonomi og ledelse inden for sundhedsvæsenet. Inden mit job på OUH har jeg været hospitalsdirektør på Regionshospitalet Horsens og derefter adm. sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt. 
 
Hvordan bruger du de kompetencer, du fik under din studietid på SDU?
Jeg er ikke i tvivl om, at det teoretiske og analytiske fundament, jeg fik via Matematik-Økonomi-studiet, er med i en meget stor del af mit arbejde, som dagligt er fyldt med komplekse sammenhænge. 

Har du det job, du havde forestillet dig, da du studerede?
Man kan jo ikke på den måde planlægge og forestille sig, hvor man ender. Men jeg er sikker på, at jeg via bredden i Matematik-Økonomi-studiet har kunnet bidrage og gøre en forskel på de hold, som jeg i mit arbejdsliv har haft glæde af at være en del af, sammen med en masse dygtige kollegaer. 

 


“Det kunne ikke være anderledes, da jeg så muligheden for at kombinere økonomi og matematik.”

Peter Andersen
Stilling: Porteføljeanalytiker hos Energinet
Uddannet: Cand.scient.oecon i 2016

 

Hvorfor valgte du uddannelsen?
Jeg har altid haft en forkærlighed for matematik, logik og tal generelt, så det kunne ikke være anderledes, da jeg så muligheden for at kombinere økonomi og matematik. Selve opbygningen af studiet var selvsagt også vigtig, da der fra start var lagt op til et meget fast forløb på bacheloren, men med ekstrem frihed til at vælge sin egen unikke sammensætning på kandidaten. Det vigtigste, jeg har fået med fra uddannelsen, er den logiske tilgang til opgaveløsning.
 
Hvordan var din studietid?
Studietiden var rigtig god, da der her var plads til alle. Også de lidt mere skæve. Her var der ingen fordomme, hvilket gjorde det let at falde ind. Desuden var der altid åbent hos de forskellige undervisere og tutorer, hvis man havde behov for det. Campus har mange forskellige kroge og gange, som danner rammen om mange timers sjov (og studie ikke mindst!).
 
Hvad laver du i dag?
Jeg sidder som porteføljeanalytiker i Energinet, nærmere betegnet i datterselskabet Eltransmission, som står for at vedligeholde og udbygge el-transmissionsnettet i Danmark. Min hverdag er meget afvekslende, lige fra faste rul til ad hoc-analyser. Primært sidder jeg med modellering, opsætning, visualisering og analysering af data tilknyttet alle anlægsprojekter i selskabet - jeg er både udvikler af og ansvarlig for datamodellen, som anvendes til visualisering af projektporteføljen. Det er med til at skabe grundlag for beslutningstagernes valg på alle niveauer.
 
Hvordan endte du i den stilling?
Grundet mit første fuldtidsjob som porteføljemedarbejder ved en større dansk styrelse, blev jeg kontaktet via Jobindex, da der var kommet en åben stilling som porteføljeanalytiker hos Energinet. Stillingsopslaget lagde vægt på analyse og udvikling, hvilket jeg gennem mit første job havde fundet ud af, er det, der virkelig tiltaler mig i mit arbejdsliv.

 

 


Jakobthrane

“Uddannelsen har givet en stor faglighed og en analytisk tilgang til mine arbejdsopgaver, som jeg anvender hver dag.”

Navn: Jakob Thrane Nissen
Stilling: Risikoanalytiker i Sydbank
Uddannet: Cand.scient.oecon i 2018

 

Hvorfor valgte du uddannelsen?
Jeg valgte SDU og uddannelsen pga. min interesse for matematik og økonomi, der blev skabt gennem gymnasietiden. Samtidig syntes jeg også, det var spændende at få mulighed for at kombinere den matematiske teori med den økonomiske forståelse. 

Samspillet mellem matematikken og økonomien oplevede vi allerede fra første semester, og det fortsatte gennem hele studiet, hvilket var fedt og motiverende. Det man lærte i ét fag, kunne man bruge i et andet fag, og det er en stor styrke ved uddannelsen.

Der er nogle helt vildt dygtige undervisere på uddannelsen, og de har en kæmpe faglighed. Samtidig var der et godt socialt studiemiljø, og som studerende kunne man altid gå hen og banke på hos underviserne.

Hvordan var din studietid?
Min studietid på SDU var rigtig god med et godt socialt studiemiljø. Vi var ikke flere hundrede studerende på årgangene, hvilket gav et godt sammenhold og et fedt netværk både på årgangen, men også på tværs af årgangene. Dette husker jeg tydeligt som en stor styrke ved lige netop dette studie. 

Under min studietid havde jeg også gode studenterjobs som instruktor, der fungerede rigtig godt i forhold til mit eget studie.

Hvad laver du i dag?
I dag arbejder jeg som risikoanalytiker i Sydbank. Jeg har bl.a. ansvaret for at udvikle og vedligeholde bankens statistiske modeller til opgørelse af kreditrisiko. 

I min hverdag i Sydbank benytter jeg teorier og værktøjer, som jeg har lært gennem uddannelsen på SDU. Uddannelsen har derfor givet mig en stor faglighed og en analytisk tilgang til mine arbejdsopgaver, som jeg anvender hver dag, når jeg går på arbejde.

Hvordan endte du i den stilling?
Efter et praktikforløb i Sydbank på 9. semester skrev jeg mit speciale i samarbejde med banken. Derfor gav det god mening for mig at søge stillingen som risikoanalytiker, der blev ledig, lige inden jeg var færdig med specialet. Jeg startede herefter i stillingen efter mit specialeforsvar.

 

Vil du vide mere om uddannelsen, så tag et kig på Matematik-Økonomi.

 
Interviews udgivet juli 2021

 


Sidst opdateret: 01.07.2021