Skip to main content

Uddannelseskvalitet

Vi har en tradition for en løbende tilpasning af fakultetets uddannelser på baggrund af underviseres og studerendes forslag til forbedringer samt lovgivningsmæssige ændringer.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med at skabe uddannelseskvalitet på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Derudover kan du læse mere om de undersøgelser og analyser, vi anvender i arbejdet med uddannelseskvalitet.

Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser på SDU

For SDU er det afgørende, at vores uddannelser og undervisningen har en høj kvalitet

Læs mere