Skip to main content

Uddannelseskvalitet

Vi har en tradition for en løbende tilpasning af fakultetets uddannelser på baggrund af underviseres og studerendes forslag til forbedringer samt lovgivningsmæssige ændringer.

Vores arbejde med uddannelseskvalitet indgår naturligt i SDU's kvalitetssystem, som dels sikrer, at alle uddannelser på universitetet har samme høje kvalitet, og dels giver plads til forskelle fakulteterne imellem med hensyn til udmøntningen af kvalitetspolitikken.

Læs mere om SDU's kvalitetspolitik på sdu.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om Det Naturvidenskabelige Fakultets udmøntning af SDU's kvalitetspolitik, er du velkommen til at kontakte fakultetets kvalitetskoordinator:

Søren Sten Hansen
E-mail: shan@sdu.dk
Tlf.: 6550 2593

Sidst opdateret: 17.11.2022