Skip to main content

Svovlmangel forhindrede måske livets udbredelse

For 2,5 mia. år siden var der meget mindre svovl i verdenshavene end i dag. Eftersom svovl faktisk er livsnødvendigt for næsten alle organismer, så forhindrede den ekstreme svovlmangel formentlig ligefrem livet i at udbrede sig på Jorden.

Af Birgitte Svennevig, , 12-11-2014

Størstedelen af alle organismer har brug for svovl, og stoffet spiller en væsentlig rolle i reguleringen af atmosfærens kemi og det globale klima. Nu konstaterer et dansk/canadisk/amerikansk forskerhold, at der var flere tusinde gange mindre af det vigtige stof i havene i Jordens ungdom end i dag, og dermed tegner det sig et helt anderledes billede af Jordens første, primitive liv.

Forskerne har offentliggjort deres resultater i tidsskriftet Science.

Førsteforfatter er lektor Sean Crowe fra University of British Columbia, tidligere Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE), SDU. Fra NordCEE har også professor og centerleder Don Canfield deltaget i projektet. Øvrige kolleger er fra CalTech, University of Minnesota Duluth og University of Maryland.

Indonesisk sø minder om ur-havet

Forskerholdet har brugt nogle nye teknikker til at udlede information om fortidens svovl-koncentrationer i nogle klipper, der er mere end 2,5 mia. år gamle. De har også anvendt teknikken på vandprøver fra Matano søen i Indonesien – en sø, som geokemisk set minder meget om Jordens ur-have.

Sammenlagt står forskerne nu med en meget pålidelig metode til at rekonstruere svovlforekomster i Jordens geokemiske historie.

”De ekstremt lave svovl-forekomster var med til at forme datidens natur og livsformer”, forklarer professor Don Canfield fra NordCEE.

”Dengang bestod livet primært af mikroorganismer i havene. De kunne ikke eksistere uden svovl, og eftersom de kun fik det i ekstremt små mængder, har de formentlig været hæmmet i at brede sig”.

For 2,3 – 2,4 mia. år siden blev atmosfæren iltet, og dermed blev svovlkoncentrationerne i havene tusind gange højere. Det var nok til, at mikroorganismerne i havene kunne klare sig bedre og endda begynde at danne gips. 

Kontakt Professor Don Canfield. dec@biology.sdu.dk. Tlf: 65502751.

Foto Forskningsfartøj på Mantano søen (Sean Crowe/UBC).


Redaktionen afsluttet: 12.11.2014